game bắn cá mập

ประกาศ!!! CAEXPO ครั้งที่ 11 กำหนดจัด 19-22 กันยายน 2557

12 Mar 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน –อาเซียน หรือ China-ASEAN Expo ครั้งที่11 พร้อมเปิดฉากความยิ่งใหญ่อีกครั้งในวันที่ 19-22 กันยายนศกนี้ ณ นครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วง                                

งานมหกรรมแสดงสินค้าจีนอาเซียน เรียกสั้น ๆ ว่า “CAEXPO” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 ณ นครหนานหนิง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายตลาดการค้าและการลงทุนระหว่างจีน-อาเซียน และได้รับการยกให้เป็นงานนิทรรศการระดับนานาชาติที่มีความสำคัญระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.57 ได้มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 11 (11th CAEXPO Senior Officials Meeting) ในนครหนานหนิง เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

ในที่ประชุมสรุปว่า จะจัดงาน CAEXPO ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยใช้โอกาส(ที่กำลังจะมาถึง)จากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนแบบเต็มรูปแบบ และการผลักดันเจรจากรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)[*] และเพื่อเป็นการรองรับ “ทศวรรษแห่งเพชรอันเลอคุณค่า” (Diamond decade) ของความร่วมมือจีน-อาเซียน

ตามรายงาน  การจัดงาน CAEXPO ในปีนี้ ทุกประเทศจะจัดตั้งและบูรณาการกลไกการทำงานด้านการเข้าร่วมงานของคณะผู้นำประเทศตน รวมถึงการนำคณะเข้าร่วมงานของผู้นำประเทศสิงคโปร์ในฐานะประเทศเกียรติยศ (Country of Honor) และการจัดกิจกรรมย่อย เพื่อจัดแสดงเสน่ห์และโอกาสทางธุรกิจในประเทศสิงคโปร์แบบเต็มรูปแบบ

ในส่วนของ “โซนจัดแสดงสินค้า” (Exhibition Hall) โดยเฉพาะ “โซนสินค้าอาเซียน” จะเน้นจัดแสดง(และจำหน่าย)ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพรายสาขาที่มีชื่อเสียง

ในส่วนของการเข้าร่วมงานของวิสาหกิจ ปีนี้ จะเน้นขยายจำนวนวิสาหกิจที่มีชื่อเสียงที่เข้าร่วมงานให้มีสัดส่วนมากขึ้น และการเข้าร่วมงานซ้ำของวิสาหกิจ (เพื่อเปิดโอกาสให้วิสาหกิจรายใหม่ที่มีศักยภาพได้เข้าร่วมงาน)

ในส่วนของประเภทสินค้าที่นำมาจัดแสดง จะเน้นสินค้า 4 กลุ่มใหญ่ที่มีปริมาณอุปสงค์ทางการตลาดสูง และมีลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยใน “โซนสินค้าอาเซียน” จะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนและมีโอกาสทางการตลาดสูง 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ อาหารเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค วัตถุดิบ และสินค้าบริการ

ในส่วนของ “โซนนิทรรศการเฉพาะด้าน” (โซนเกษตร โซนอุตสาหกรรมเบา โซนป่าและวัสดุไม้) จะเน้นยกระดับเกรดสินค้าที่จัดแสดง กิจกรรมด้านธุรกิจการค้า และมาตรฐานการบริการ

นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่ม “โซนวัฒนธรรม” เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอาเซียน ซึ่งการจัดแสดงจะเน้นจัดแสดงแก่นแท้ทางวัฒนธรรมจีน-อาเซียน วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ การพักผ่อนบำรุงสุขภาพ การ์ตูนแอนนิเมชั่นและเกมส์ สิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดีย

อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือ ฝ่ายผู้จัดยังคงเชิญ “ประเทศออสเตรเลีย” เป็นแขกพิเศษเข้าร่วมงานในปีนี้ ซึ่งออสเตรเลียได้เตรียมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศ ซึ่งเน้นโปรโมทด้านสิ่งแวดล้อมด้านการค้าการลงทุน การเกษตร การศึกษา การท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คำอธิบายเพิ่มเติม

[*]  RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) เป็นความตกลงเขตการค้าเสรีใหม่ที่ได้รับการพัฒนามาจากความตกลกเขตการค้าเสรีอาเซียนที่มีอยู่เดิม 5 ฉบับกับประเทศคู่ภาคี 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

หรืออธิบายง่าย ๆ ว่า RCEP คือ ความพยายามของอาเซียนที่จะรวมเอาความตกลงเขตการค้าเสรีที่มีอยู่ (5 ฉบับ คือ FTA อาเซียนกับจีน กับเกาหลีใต้ กับญี่ปุ่น กับอินเดีย และกับออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์) ให้กลายเป็นฉบับเดียว (ที่มา www.thanonline.com)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online