game bắn cá mập

ปฏิรูปกฎระเบียบส่วนกลาง หนุนวิสาหกิจตบเท้าลงทุนในเมืองฝางเฉิงก่าง

12 Dec 2013

หนังสือพิมพ์ฝางเฉิงก่าง เดลี่ : การปฏิรูปและผ่อนคลายระเบียบเพื่อสร้างความคล่องตัวภาคการลงทุนของรัฐบาลกลางได้กลายเป็นตัวจักรสำคัญที่ช่วยผลักดันและดึงดูดการลงทุนในเมืองฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang City, 广西防城港市) เมืองท่าสำคัญของกว่างซี

เมืองฝางเฉิงก่าง มีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของกว่างซี เป็น 1 ใน 3 เมืองท่าสำคัญที่ตั้งอยู่รอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (อีกสองเมืองท่าเรือคือ เมืองชินโจวและเมืองเป๋ยไห่) เป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน

สินค้าเทกอง (Bulk) เป็นกลุ่มสินค้าหลักที่มีการนำเข้าส่งออกผ่านท่าเรือแห่งนี้ โดยเฉพาะสินค้าเชิงทรัพยากร จำพวกสินแร่ต่าง ๆ (เหล็ก ถ่านหิน ทองแดง และกำมะถัน) และผลิตผลพลอยได้ทางการเกษตรต่าง ๆ (แป้งสตาร์ช ถั่วเหลืองสำหรับผลิตน้ำมัน)

จากบริบทข้างต้นช่วยส่งเสริมให้เมืองฝางเฉิงก่างกลายเป็นฐานสำรองการนำเข้าถ่านหิน ฐานการแปรรูปพืชเมล็ดน้ำมัน (Oilseed) และฐานการแปรรูปกรดฟอสฟอริกเพื่อการส่งออกขนาดใหญ่ของประเทศ

ความเดิม เมื่อช่วงเดือน มิ.ย.และก.ค. 56 ที่ผ่านมา รัฐบาลกลางได้ดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างและผ่อนคลายระเบียบการค้าการลงทุนที่มีความยุ่งยากหลายรายการ เพื่อสร้างสภาพคล่องและส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุนในประเทศ ซึ่งเมืองฝางเฉิงก่างได้รับอานิสงส์โดยตรงจากการปฏิรูปดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น

การยกเลิกระเบียบการขอใบอนุญาตในภาคธุรกิจถ่านหิน 2 ประเภท คือ

หนึ่ง ใบอนุญาตการผลิตถ่านหิน (มีการบังคับใช้มาเกือบ 20 ปี) เดิมที่ วิสาหกิจจะต้องมีใบอนุญาตการผลิตถ่านหินจึงจะสามารถประกอบธุรกิจการผลิตได้ (นอกเหนือจากที่จะต้องมีใบอนุญาตการทำเหมือง ใบอนุญาตความปลอดภัยด้านการผลิต ใบอนุญาตประกอบธุรกิจทั่วไป ใบรับรองคุณสมบัติของหัวหน้าผู้ประกอบวิชาชีพเหมือง และใบรับรองสมบัติด้านความปลอดภัยของหัวหน้าผู้ประกอบวิชาชีพเหมือง) ซึ่งขั้นตอนการยื่นขออนุมัติมีความยุ่งยากซับซ้อน และการตรวจสอบอนุมัติต้องใช้เวลานาน

และ สอง ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจจำหน่ายถ่านหิน (มีการบังคับใช้มาเกือบ 10 ปี) เดิมที วิสาหกิจที่มีความประสงค์ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายถ่านหินจะต้องได้รับใบอนุญาตดังกล่าว ปัญหาที่ตามมา คือ ผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตฯ จำนวนมากใช้วิธีการจ่ายค่านายหน้าตัวแทนให้กับวิสาหกิจผู้มีใบอนุญาตฯ เพื่อสวมสิทธิ์การจำหน่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อระเบียบกลไกทางการตลาด (เกิดความผันผวนด้านราคา และต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น)

การขยายช่องทางการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าแบบอัตโนมัติ (ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์) สำหรับสินค้ากลุ่มสินแร่เหล็กและอลูมิเนียมออกไซด์ จากเดิมที่ผู้ประกอบการนำเข้าจะต้องไปยื่นเอกสารการขอใบอนุญาตด้วยตนเอง ซึ่งช่วยลดขั้นตอนให้มีความกระชับ และอำนวยความสะดวกทางการค้า

ความเคลื่อนไหวข้างต้นเป็นการส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายความเข้มงวดของรัฐบาลจีนที่มีต่อภาคการนำเข้าผลิตภัณฑ์สินแร่เหล็ก และเป็นการส่งสัญญาณว่าตลาดสินแร่เหล็กที่มีขนาด 2/3 ของโลกได้เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นแล้ว จากข้อมูลปีที่ผ่านมา (ปี 55) เมืองฝางเฉิงก่างมีการนำเข้าถ่านหินและสินแร่รวมกันคิดเป็นมูลค่าถึง 1,086 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมดของกว่างซี หลายฝ่ายคาดหมายว่า การผ่อนคลายกฎระเบียบข้างต้นจะช่วยกระตุ้นภาคการค้าต่างประเทศให้มีอัตราขยายตัวเพิ่มมากขึ้น (โดยเฉพาะภาคการนำเข้า) รวมทั้งช่วยส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปในกลุ่มสินค้าเชิงทรัพยากรของเมืองอีกด้วย

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทางการเมืองฝางเฉิงก่างได้กำหนดทิศทางการพัฒนาของเมือง โดยปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ (Positioning) จากการเป็น “ท่าเรือขนาดใหญ่” สู่การเป็น “ฐานอุตสาหกรรมสมัยใหม่เลียบชายฝั่งทะเล พร้อมให้การสนับสนุนภาคการลงทุนในพื้นที่นิคมเลียบชายฝั่งทะเลอย่างเต็มที่

 อนึ่ง จุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งติดชายฝั่งทะเลรอบอ่าวเป่ยปู้ (หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ “อ่าวตังเกี๋ย”) นโยบายส่งเสริมการลงทุนทั้งในระดับมณฑลและระดับประเทศ (เช่น Go West Policy) กอปรกับกระแสการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออก ทำให้ “เมืองฝางเฉิงก่าง” กลายเป็นพื้นที่ลงทุนใหม่ที่กำลังได้รับการจับตามองจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

 ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมืองฝางเฉิงก่างของกว่างซีปรับโมเดล เมืองท่าสู่ ฐานอุตสาหกรรม(หนัก)(11 ธ.ค. 2556)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online