game bắn cá mập

นครหนานหนิงอุ้ม “ธุรกิจขนาดย่อม” ควักกระเป๋าชดเชยประกันสังคมลูกจ้าง

9 Jul 2014

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : ทางการหนานหนิงดำเนินนโยบายอุดหนุน “เงินประกันสังคม” ช่วยเหลือภาคธุรกิจขนาดย่อย (Micro Enterprise) และส่งเสริมการจ้างงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่

เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรมนุษย์และหลักประกันสังคมนครหนานหนิง (Nanning Bureau of Human Resources and Social Security, 长沙市人力资源招聘资产管理和社会化担保局) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของผู้มีคุณสมบัติข้างต้น ดังนี้

1. นายจ้างต้องทำสัญญาจ้างนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบัน (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) โดยสัญญาจ้างต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. นายจ้างจะต้องเป็นผู้ที่นำส่งเงินประกันสังคมเต็มจำนวนและตรงเวลา

3. ทางการหนานหนิงจะจ่ายเงินอุดหนุน “เงินประกันสังคม” ตามจริงในส่วนที่นายจ้างต้องชำระเป็นเวลา 1 ปี (ส่วนของลูกจ้างยังคงต้องชำระเอง)

4. หากนายจ้างและลูกจ้างมีการยกเลิกสัญญาจ้างก่อนเวลา 1 ปี การจ่ายเงินอุดหนุนให้คำนวณตามระยะเวลานำส่งตามสัญญาจ้าง

 5. การว่าจ้างนักศึกษาจบใหม่ไม่รวมถึงนักศึกษาจบใหม่ที่เป็นลูกจ้างของบริษัทเหมาค่าแรง (Dispatch Work) ที่ถูกจัดส่งไปทำงานให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง

6. นายจ้างสามารถยื่นขอรับการอุดหนุน “เงินประกันสังคม” กับสำนักงานทรัพยากรมนุษย์และหลักประกันสังคมท้องถิ่นได้ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและกรกฎาคม โดยเป็นการยื่นขอรับเงินอุดหนุนเงินประกันสังคมในได้ชำระไปแล้วในรอบครึ่งปีก่อน

7. นโยบายดังกล่าวขยายเวลาสิ้นสุดปลายปี 2558

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กฎหมายประกันสังคมจีนระบุให้นายจ้างและลูกจ้าง (ชาวจีน และชาวต่างชาติที่ทำงานในจีน) ต้องส่งเงิน “5 ประกัน 1 เงินกองทุน” ได้แก่ ประกันชราภาพ ประกันการว่างงาน ประกันการรักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ประกันการคลอดบุตร และกองทุนที่อยู่อาศัย

เงินประกันสังคมจึงถือเป็นต้นทุนก้อนโตของภาคธุรกิจในจีน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อมที่ยังมีสายป่านสั้น ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และต้องการลูกจ้างเพื่อช่วยดำเนินกิจการ

ทั้งนี้ ในแต่ละพื้นที่อาจมีการจัดเก็บในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน สำหรับอัตราส่วนประกันสังคมของนครหนานหนิง มีดังนี้

รายการ

นายจ้าง

ลูกจ้าง

ประกันชราภาพ

20%

8%

ประกันการว่างงาน

2%

1%

ประกันการรักษาพยาบาล

8%

2%

ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

0.5-2%

ไม่ต้องจ่าย

ประกันการคลอดบุตร

0.6%

ไม่ต้องจ่าย

กองทุนที่อยู่อาศัย

12%

12%

รวม

43.1- 44.6%

23%ทั้งนี้ คาดหมายว่า นโยบายดังกล่าวจะช่วยลดภาระและแรงกดดันให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กได้มากพอสมควร รวมทั้งยังเป็นการขยายโอกาสการจ้างงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีการศึกษา

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

(07 ก.ค. 2557)

(30 ต.ค. 2556)

(30 ส.ค.2555)

(12 ก.ย.2555)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online