game bắn cá mập

ธุรกิจไทยฟังทางนี้ ผู้เชี่ยวชาญเผย หนานหนิงขาดทักษะเทคโนโลยี ธุรกิจเน้นนวัตกรรมลู่ทางสดใส

12 Apr 2013

หนังสือพิมพ์หนานหนิงเดลี่: ธุรกิจไทยอยากมีอนาคตที่สดใสในกว่างซีต้องเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต R&D แข็ง และใช้ทรัพยากรกว่างซีขยายฐาน ปักธงในหนานหนิง

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอให้นครหนานหนิงบูรณาการความร่วมมือภาคการผลิต การศึกษา การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่งเสริมการบ่มเพาะและแลกเปลี่ยนบุคลากรชั้นสูง  ก่อตั้งพันธมิตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อดึงดูดธุรกิจ

         

นวัตกรรมการผลิตไม่แข็ง

หลายปีที่ผ่านมา ทางการหนานหนิงทุ่มเททรัพยากรเพื่อผลักดันแผนงาน เมืองสาธิตความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ เมืองนวัตกรรมแห่งชาติ และเมืองทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ หวังอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด

อย่างไรก็ตาม การดำเนินแผนงานดังกล่าวยังคงมีปัญหาและอุปสรรคบางประการที่ยังไล่ไม่ทันมณฑลที่เศรษฐกิจเจริญแล้ว

นายหวาง ปี้ อิง (Huang Bi Ying, 黄碧英) ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท Long Power Systems (Suzhou) Co.,Ltd (龙能科枝(姑苏)非常有限公司) เห็นว่า ทักษะเชิงเทคนิคและระดับการผลิตเชิงอุตสาหกรรมแบบไฮเทคของภาคอุตสาหกรรมหนานหนิงยังล้าหลัง

ภาคการผลิตหนานหนิงสามารถใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปฏิรูปและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยอาศัยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของกว่างซี เน้นพัฒนาผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมแข่งขันได้หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่เชิงยุทธศาสตร์ สร้างเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรม

นายเถิง เจี้ยน เหวิน (Teng Jian Wen, 藤建文) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเบาและอาหาร มหาวิทยาลัยกว่างซีกล่าวว่า “ใช้อุตสาหกรรมอาหารเป็นกรณีตัวอย่าง อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลของกว่างซีค่อนข้างเข้มแข็งและทันสมัย”

“ขณะที่อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ยังใช้เทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัย หากได้พันธมิตรหรือผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องทักษะและเทคโนโลยีมาเสริม ก็จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวให้สมบูรณ์แบบ”

“ต้องปรับโครงสร้างโดยย้ายอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้นไปไว้ในเขตชนบท เพราะต้องอยู่ใกล้แหล่งผลิต แรงงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนในเขตเมืองให้มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและผลิตอาหารที่ชาวเมืองต้องการเป็นหลัก”

 

ขาดแคลนบุคลากรชั้นสูง

ปัจจุบัน การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของนครหนานหนิงยังตามไม่ทันกับความต้องการของตลาด บุคลากรด้านดังกล่าวจึงเป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นสูง

นายหลี่ ถาว เซิน (Li Tao Shen, 李陶深) คณบดีคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกว่างซีเห็นว่า นครหนานหนิงขาดระบบสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ครบวงจร เริ่มจากการมีธุรกิจเป็นผู้นำ มีตลาดเป็นตัวกำหนดทิศทาง และสถาบันการศึกษาเป็นเวทีสร้างคน

นายเจิ้ง เจีย เหลียน (Zheng Jie Lian, 郑皆连) ราชบัณฑิตและประธานสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกว่างซีกล่าวว่า “บุคลากรเป็นพลังสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การขาดบุคลากรคนเก่งเป็นจุดอ่อนของกว่างซี”

“หนานหนิงต้องเร่งประกาศนโยบายดึงดูดบุคลากรชั้นสูงเข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรม ควบคู่กับการผลิตบุคลากรท้องถิ่นให้มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม”

BIC ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน นครหนานหนิงกำลังเร่งการปฏิรูปและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยหันมาให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่เชิงยุทธศาสตร์และอุตสาหกรรมที่เน้นนวัตกรรม ควบคู่กับการเลิกอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่บริโภคทรัพยากรและใช้พลังงานสิ้นเปลือง

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญข้างต้น จึงเป็นคำแนะนำที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจไทยที่กำลังวางแผนลงทุนในกว่างซี หากธุรกิจของท่านมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ภาคอุตสาหกรรมหนานหนิงขาดแคลนหรือกำลังต้องการ หรือมีบุคลากรคนเก่ง (Talent) ด้านนวัตกรรม ธุรกิจของท่านอาจมีลู่ทางที่สดใสในตลาดกว่างซีที่เป็นตลาดเกิดใหม่ของจีนก็เป็นได้

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online