game bắn cá mập

ทางการกว่างซีออกกฎเหล็กคุมเข้มมาตรฐานผู้ผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง

19 Jun 2014

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : ทางการกว่างซีบังคับใช้กฎระเบียบท้องถิ่นฉบับใหม่กับผู้ผลิตแป้งสตาร์ชมันสำปะหลังในท้องที่เขตฯ กว่างซีจ้วง เพื่อจัดระเบียบและปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการผลิต

“สตาร์ชมันสำปะหลัง” ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเกษตรเด่นและอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้จุดแข็งด้านทรัพยากรของกว่างซี นอกเหนือจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลปัจจุบัน กว่างซีมีกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ในกว่างซีมีวิสาหกิจแปรรูปสตาร์ชมันสำปะหลังมากกว่า 120 ราย มีกำลังการผลิตปีละ 4.6 แสนตัน คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 70 ของกำลังการผลิตทั้งประเทศ

คณะกรรมาธิการมาตรฐานเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Standardization Administration, 广东省标准规定化管理常务委会) ได้อนุมัติ “มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตของวิสาหกิจสตาร์ชมันสำปะหลัง” (Standardization of safety production of Cassava Starch Enterprises, 木薯含淀粉企业主自然主产地标淮化标淮) เป็นที่เรียบร้อย

มาตรฐานดังกล่าวร่างขึ้นโดยสำนักบริหารงานตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Administration of Work Safety, 海南恬淡生厂阻止办理好局) เป็นกฎระเบียบท้องถิ่นฉบับที่ 2 ที่ทางการกว่างซีใช้บังคับกับผู้ผลิตในกว่างซีต่อจากมาตรฐานผู้ผลิตน้ำตาลอ้อย

เจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานฯ กล่าวว่า มาตรฐานดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบมาตรฐานการผลิตของผู้ผลิตแป้งสตาร์ชมันสำปะหลังในกว่างซี

ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตก็สามารถยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัยภาคการผลิตในธุรกิจของตนเช่นกัน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐจะเป็นประเมินตรวจสอบกระบวนการผลิตแป้งสตาร์ชของผู้ผลิตในเขตพื้นที่ดูแล ตั้งแต่ขั้นตอนการนำวัตถุดิบเข้าสู่โรงงาน ระบบบริหารจัดการด้านการผลิต ระบบความปลอดภัยในการผลิต ระบบสุขอนามัย อุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิต กระบวนการบำบัดน้ำเสียและของเสียที่ปล่อยออกจากโรงงาน

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กว่างซี(ประเทศจีน)มีความต้องการบริโภคสตาร์ชมันสำปะหลังจำนวนมาก ซึ่งปริมาณการผลิตภายในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้

สำหรับเขตฯ กว่างซีจ้วง แม้ว่าจะเป็นมณฑลที่มีกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ทว่า โครงสร้างการผลิตยังขาดความเข้มแข็ง ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตรายย่อยซึ่งขาดเทคโนโลยีอันทันสมัย

แหล่งวัตถุดิบของกว่างซียังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเวียดนาม และไทย

ข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรนครหนานหนิง พบว่า ปีที่ผ่านมา (ปี 56) มันสำปะหลังแห้ง สตาร์ชมันสำปะหลัง และโมดิฟายด์สตาร์ช เป็นกลุ่มสินค้าเกษตรหลัก 3 อันดับแรกที่กว่างซีมีการนำเข้าจากประเทศไทย คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 99 ของมูลค่าสินค้าเกษตรนำเข้าจากประเทศไทย

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online