game bắn cá mập

ด่านเป๋ยไห่ของกว่างซี สวมบท “ดิสทริบิวเตอร์” เนื้อสัตว์แช่แข็ง หนึ่งเดียวของภูมิภาคจีนตะวันตก

20 Nov 2013

เว็บไซต์ people.com.cn : ท่าเรือเมืองเป๋ยไห่ (Beihai City, 北海市) เป็นท่าเรือที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางให้เป็น “ด่านนำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็ง(ทางทะเล)เพียงแห่งเดียวของกว่างซี รวมถึงภูมิภาคตะวันตกของประเทศ

เดือนมิถุนายน 2553 เนื้อสัตว์แช่แข็งล็อตแรกที่ได้รับหนังสือรับรองสุขอนามัย ณ ด่านท่าเรือเมืองเป๋ยไห่ ถือเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การนำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งผ่านด่านท่าเรือในกว่างซี

ช่วงเวลา 3 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่ มิ.ย.53 – ต.ค.56) มีการนำเข้าเนื้อสัตว์ผ่านด่านท่าเรือเมืองเป๋ยไห่มากกว่า 650 ล็อต คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 40,000 ตัน มูลค่าสินค้ารวมกว่า 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นำเข้าส่วนใหญ่ถูกส่งไปจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสินค้าเกษตรพื้นที่รวมถึงโรงแรมหรูในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่จีนตอนใต้ และพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศ

สำหรับเขตฯ กว่างซีจ้วง เนื้อสัตว์นำเข้าหลัก ๆ ประกอบด้วย เนื้อสุกรแช่แข็ง เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง เนื้อแกะแช่แข็ง และเนื้อวัวแช่แข็ง โดยมีแหล่งนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา รวมถึงอาร์เจนตินา อูรุกวัย อังกฤษ และฝรั่งเศส

ผู้จัดการซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่รายหนึ่งในกว่างซี ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์นำเข้าที่จำหน่ายตามท้องตลาด บางส่วนถูกขนส่งมาจากพื้นที่ต่างมณฑล บางส่วนนำเข้าโดยตรงผ่านด่านท่าเรือเมืองเป๋ยไห่ของกว่างซี

เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Entry-Exit Inspection and Quarantine: Guangxi: CIQ, 湖南结余境核验动物检疫局) ให้ข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นำเข้ามีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและความปลอดภัยด้านอาหารของประชาชน

จากบริบทข้างต้น เจ้าหน้าที่ CIQ จึงมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นำเข้าอย่างเข้มงวดตาม “มาตรการควบคุมและบริหารจัดการด้านการตรวจสอบและกักกันโรคในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นำเข้าส่งออก” (Measures for the Supervision and Administration of the Inspection and Quarantine of Imported and Exported Meat Products, 收支明细口肉制品结果核实防疫阻止代为办理技术)

ขั้นตอนการตรวจสอบโดยสังเขปเริ่มต้นจากการตรวจสอบข้อมูลหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์และสลักล็อคตู้สินค้า (Seal) ก่อนจะถึงขั้นตอนการเปิดตรวจตู้สินค้า (เปิดตรวจ 100 เปอร์เซนต์) มีการตรวจบรรจุภัณฑ์ภายนอกและฉลากสินค้า และสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของสินค้า ก่อนจะสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อส่งเข้าห้องปฏิบัติการ และมีการเก็บบันทึกภาพเป็นหลักฐาน

ระหว่างรอผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ สินค้านำเข้าจะถูกสั่งเก็บไว้ในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิความเย็นตามที่สำนักงาน CIQ กำหนด เมื่อสินค้าผ่านการตรวจสอบและได้รับใบรับรองสุขอนามัย (Inspection and Quarantine Certificate of Entry Cargo, 出国玩意儿检查检疫证表明) จากสำนักงาน CIQ แล้ว ผู้นำเข้าจึงจะสามารถจำหน่ายสินค้านั้นได้

ตามรายงาน นับตั้งแต่ต้นปีมานี้ เจ้าหน้าที่่ด่านท่าเรือเมืองเป๋ยไห่สั่งทำลายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่มีการนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย จำนวน 3 ล็อต รวมน้ำหนัก 653.49 ตัน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน CIQ เมืองเป๋ยไห่ ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน ในพื้นที่ดูแลของเมืองเป๋ยไห่มีคลังสินค้าที่ใช้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นำเข้าที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานฯ รวมความจุ 30,000 ตัน และคลังสินค้าทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนฯ รวมความจุ 10,000 ตัน

ขณะเดียวกัน สำนักงาน CIQ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นำเข้าในพื้นที่เมืองเป๋ยไห่ เมืองอู๋โจว และนครหนานหนิง รวมทั้งสิ้น 17 ราย

ท่าเรือเมืองเป๋ยไห่ (Beihai City, 北海市) จึงเป็นช่องทางนำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งที่มีความสะดวกรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับพื้นที่ตอนในของประเทศ ช่วยผู้ประกอบการร่นระยะเวลานำเข้า ร่นระยะทางการขนส่ง และประหยัดต้นทุนการนำเข้าได้อย่างมาก

“ช่องว่างทางธุรกิจ” ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากเริ่มทยอยเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของกว่างซี และพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศจีนแล้ว

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อเทียบกับพื้นที่เลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกแล้ว กว่างซีถือว่ายังเปิดสู่ภายนอกได้ไม่นาน ดังนั้น ในแง่ของพิธีการทางศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงยังขาดประสบการณ์และขาดความชำนาญการ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ดี คาดหมายว่า ในระยะยาว เมื่อทุกอย่างมีความพร้อมสมบูรณ์ ท่าเรือเมืองเป๋ยไห่จะเป็นทางเลือกที่ไม่เป็นสองรองใครในการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของผู้ประกอบการจากทั้งในและต่างประเทศ

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online