game bắn cá mập

ชาวไร่อ้อยกว่างซีขาดแรงจูงใจ อาจส่งผลกระทบให้ผลผลิตน้ำตาลในจีนลดลง

30 Apr 2014

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : ราคาน้ำตาลประสบภาวะขาลง ตลาดประสบภาวะซบเซา เป็นเหตุจูงใจให้พื้นที่ปลูกอ้อยในเขตฯ กว่างซีจ้วงมีแนวโน้มลดลง 1 ล้านหมู่จีน (ราว 4.16 แสนไร่) ในฤดูการผลิต ปี 57/58

เมื่อวันที่ 25-26 เม.ย.57 ที่ผ่านมา นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตาล และงานประชุมว่าด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจของธุรกิจน้ำตาลจีน ประจำปี 2557

ตามรายงาน พบว่า ในฤดูการผลิต ปี 56/57 (ตั้งแต่ 26 ต.ค.56 – 20 เม.ย.57 ที่ผ่านมา) กว่างซีมีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม 69.71 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 6.56 ล้านตัน) ปริมาณจำหน่ายน้ำตาลสะสม 3.742 ล้านตัน (ลดลง 2.9 แสนตัน)

สัดส่วนการจำหน่ายต่อการผลิต (Sales to Output Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 40.48 (ลดลงร้อยละ 9.92) ราคาจำหน่ายเฉลี่ยน้ำตาลทรายขาว(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตันละ 4,835 หยวน (ลดลงตันละ 792 หยวน)

ในฤดูกาลผลิตนี้ (ปี 56/57) รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงได้กำหนดราคารับซื้ออ้อยชั้นธรรมดาอยู่ที่ตันละ 440 หยวน (ลดลงตันละ 35 หยวน) แม้ว่าผลผลิตน้ำตาลในฤดูกาลผลิตนี้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทว่า การปรับลดราคารับซื้อจากฤดูกาลผลิตก่อน ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยลดลงเล็กน้อย

ด้านผู้ประกอบการผลิต (โรงงานน้ำตาล) จากการที่สถานการณ์ตลาดน้ำตาลภายในประเทศที่กำลังตกอยู่ในภาวะซบเซา ธนาคารปรับลดสินเชื่อแก่วิสาหกิจน้ำตาล กอรปกับการจำหน่ายน้ำตาลค่อนข้างช้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตประสบปัญหาด้านเงินทุน (โรงงานน้ำตาลบางส่วนไม่สามารถจ่ายค่าอ้อยให้แก่เกษตรกรได้ครบตามกำหนด)

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย.57 ผู้ประกอบการผลิตต้องจ่ายค่าอ้อยให้แก่เกษตรรวม 30,800 ล้านหยวน แต่มีการจ่ายไปแล้ว 22,500 ล้านหยวน (ค้างจ่ายอีก 8,300 ล้านหยวน) ทั้งนี้ คาดหมายว่า ในฤดูกาลผลิตนี้ เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะมีรายได้รวมทั้งสิ้น 31,000 ล้านหยวน (ลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.9)

นายหนง กวาง (Nong Guang, 农光) ประธานสมาคมธุรกิจน้ำตาลกว่างซี (Guangxi Sugar Association, 广西省糖业商会) ให้ข้อมูลว่า แรงจูงใจในการปลูกอ้อยของเกษตรกรลดลง พื้นที่ปลูกอ้อยบางแห่งถูกเปลี่ยนไปพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น (ผลไม้ และมันสำปะหลัง)

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มี.ค.57 ที่ผ่านมา ในพื้นที่เขตฯ กว่างซีจ้วงมีการเริ่มปลูกอ้อย(สำหรับฤดูกาลผลิต ปี 57/58) รวม 13 ล้านหมู่จีน (ราว 5.41 ล้านไร่)

ทั้งนี้ คาดหมายว่าในฤดูกาลผลิตปี 57/58 กว่างซีจะมีพื้นที่ปลูกอ้อย 15 ล้านหมู่จีน (ราว 6.25 ล้านไร่) ลดลงประมาณ 1 ล้านหมู่จีน (ราว 4.16 แสนไร่)

 

 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

(26 มี.ค. 2557)

(12 มี.ค. 2557)

(28 ก.พ. 2557)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online