game bắn cá mập

จีนเตรียมปรับลดภาษีนำเข้าสินค้า 767 ประเภท

20 Dec 2013

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 56 กระทรวงการคลังจีนได้ประกาศ แผนการดำเนินการด้านภาษีศุลกากรประจำปี 2557 อย่างเป็นทางการ โดยแผนดังกล่าวมีการกำหนดสินค้านำเข้า 767 ประเภทที่จะเริ่มใช้อัตราภาษีนำเข้าชั่วคราวประจำปีที่ต่ำกว่าอัตราภาษี MFN (Most-Favored Nation Treatment) ในปีหน้า ซึ่งอัตราภาษีนำเข้าชั่วคราวดังกล่าวกำหนดอยู่ที่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 20 คิดเป็นอัตราส่วนลดเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 60

ตามแผนการดำเนินการที่ปรับปรุงแล้ว รายการภาษีประจำปี 2557 มีทั้งหมด 8,277 รายการ โดยสินค้านำเข้าที่ใช้อัตราภาษีนำเข้าชั่วคราวซึ่งอยู่ที่ระดับต่อนข้างต่ำ ได้แก่ แร่ฟลูออไร (ร้อยละ 0) ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยผสม และปุ๋ยไดแอมโมเนียนฟอสเฟต (ร้อยละ 1) นมผง (ร้อยละ 5) เครื่องเซรามิกที่ใช้ในครัว (ร้อยละ 10) เป็นต้น

สำหรับราคานมผงนำเข้าซึ่งเป็นที่จับตาของชาวจีน นักวิเคาะห์เห็นว่า การกำหนดอัตราภาษีนำเข้าอยู่ที่ระดับต่ำนั้น (ร้อยละ 5) อาจไม่สามารถช่วยลดราคานมผงนำเข้าในตลาดจีนซึ่งอยู่ที่ระดับสูงมาก เนื่องจากต้นทุนภาษีมีสัดส่วนน้อยมากในราคานมผงนำเข้า และปัญหาราคานมผงนำเข้าสูงมากมาจากการเพิ่มราคาในขั้นตอนหมุนเวียนของสินค้า

สำหรับสินค้านำเข้าประเภทธัญญาพืช อาทิ ข้าวสาลี ข้าวโพดและข้าว จีนยังใช้ระบบโควตาในการบริหารต่อไป โดยอัตราภาษีทั่วไปของข้าวสาลีอยู่ที่ร้อยละ 130 – 180 เทียบกับอัตราภาษี MFN อยู่ที่ร้อยละ 65 และอัตราภาษีที่มีโควตาอยู่ที่ร้อยละ 1 ในปี 2555 ที่ผ่านมา จีนได้นำเข้าข้าวโพด ข้าวสาลี และข้าว 5.21 ล้านตัน 3.69 ล้านตัน และ 2.32 ล้านตัน ตามลำดับ เติบโตร้อยละ 197 195 และ 305 ตามลำดับ ทั้งนี้ ความต้องการในการรักษาความปลอดภัยทางอาหารในสินค้าประเทถธัญญาพืช ทำให้จีนควบคุมการนำเข้าของสินค้าเกษตรต่อไป

นอกจากนี้ แผนดังกล่าวยังกำหนดภาษีนำเข้าและส่งออกของยางธรรมชาติ และภาษีส่งออกยางรถยนต์อยู่ที่อัตราเท่าเดิม และสำหรับสินค้าบางรายการที่แหล่งกำเนิดสินค้าอยู่ที่ 10 ประเทศของอาเซียน ให้ใช้อัตราภาษีตามความตกลงการค้าเสรีจีน – อาเซียน

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online