game bắn cá mập

จีนตั้งเป้าภายในปี 2558 มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรม LED ทะลุ 4.5 แสนล้านหยวน

20 Feb 2013

คณะกรรมาธิการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีนและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนได้ร่วมกันประกาศแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม LED ประจำปี 2554-2558 โดยระบุว่า ภายในปี 2558 จีนจะยกระดับเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำคัญของอุตสาหกรรม LED ส่งเสริมการใช้หลอดไฟ LED เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนจะก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม LED นำร่อง โดยรายละเอียดของแผนดังกล่าวมีดังนี้

1) เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ขยายสัดส่วนการใช้หลอดไฟ LED ในตลาดจีน

แผนการพัฒนา ฯ ระบุว่า จีนจะลดการใช้หลอดไฟธรรมดาที่มีกำลัง 60 วัตต์ขึ้นไปโดยหลอดไฟธรรมดาจะครองสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของตลาดจีนภายในปี 2558 ส่วนหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานจะเพิ่มสัดส่วนเป็นร้อยละ 70 และหลอดไฟ LED ประเภทอื่นๆจะครองสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 เนื่องจากหลอดไฟ LED ที่ใช้นอกอาคารจะประหยัดไฟฟ้าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับหลอดไฟธรรมดา ขณะที่หลอดไฟ LED ที่ใช้ภายในอาคารจะประหยัดไฟฟ้าร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับหลอดไฟธรรมดา ทั้งนี้ หากทำได้ตามแผน จีนจะประหยัดไฟฟ้าทั้งสิ้น 60,000 เมกะวัตต์ต่อปี ซึ่งเท่ากับการประหยัดการใช้ถ่านหิน 21 ล้านตัน

2) พัฒนาอุตสาหกรรม LED อย่างต่อเนื่อง ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมนำร่องและวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูง

แผนการพัฒนา ฯ ดังกล่าวตั้งเป้ามูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรม LED จีนจะเติบโตร้อยละ 30 ต่อปี จนทะลุ 4.5 แสนล้านหยวนภายในปี 2558 นอกจากนี้ จะมีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมLED นำร่องอีกจำนวนหนึ่ง ตลอดจนพัฒนาวิสาหกิจนำร่อง 10-15 แห่ง

3) พัฒนาศักยภาพนวัตกรรมของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม LED ปรับระบบตรวจสอบให้สมบูรณ์มากขึ้น

แผนการพัฒนา ฯ กำหนดว่า ภายในปี 2558 ร้อยละ 80 ของชิป LED ในตลาดจีนจะผลิตในจีน และเทคโนโลยีการผลิตชิป LEDจะมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและระดับคุณภาพทัดเทียมกับสินค้าระดับโลก ตลอดจนมีความพร้อมด้านระบบการวิจัยและการตรวจสอบสินค้า LED ที่ทันสมัยและสมบูรณ์ ปัจจุบัน จีนเป็นประเทศที่ผลิต บริโภคและส่งออกหลอดไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงเชื่อว่า รัฐบาลจีนจะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม LED อย่างเต็มที่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการประหยัดพลังงานของจีนเอง ภายในสิ้นปี 2553 ที่ผ่านมา จีนมีบริษัทผลิต LED ทั้งสิ้นกว่า 5,000 แห่งโดยร้อยละ 80 อยู่ในเขตสามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียง เขตสามเหลี่ยมแม่น้ำฉางเจียงและเขตมณฑลฝูเจี้ยน-เจียงซี โดยมณฑลกว่างตงเป็นมณฑลที่มีศักยภาพสูงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านราคาสินค้า คุณภาพสินค้าหรือต้นทุนการขนส่งสินค้า จึงเป็นแหล่งนำเข้าที่น่าสนใจสำหรับท่านที่สนใจนำเข้าสินค้า LED จากจีน
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online