game bắn cá mập

จัดเต็ม…กว่างซีรับนโยบายปรับลดภาษี “VAT” เหลือ 3% ในหลายสาขาธุรกิจ

16 Jul 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ภาคธุรกิจหลายสาขาในกว่างซีได้รับอานิสงค์จากการดำเนินนโยบายปฏิรูปโครงสร้าง “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” (VAT) ดีเดย์บังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

บริษัท Guangxi Dadu Concrete Group (广西省内许多混疑土团队活动无限卡新公司) สามารถประหยัดเงินภาษีได้ถึง 9.7 ล้านหยวน หนึ่งในวิสาหกิจที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินนโยบายดังกล่าว

ทางการจีนเริ่มดำเนินนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างภาษี(มูลค่าเพิ่ม) โดยนายหลี่ เค่อ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้เสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แทนภาษีธุรกิจ (Business Tax) โดยเริ่มใช้ที่มหานครเซี่ยงไฮ้เป็นที่แรกเมื่อ 1 มกราคม 2555 ก่อนจะขยายขอบเขตทั่วประเทศจีน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด ทางการจีนโดยกระทรวงการคลัง (The Ministry of Finance, 财富部) และสำนักงานกิจการภาษีแห่งชาติจีน (State Administration of Taxation, 国税总署) ได้ร่วมประกาศนโยบายการปฏิรูปอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มระลอกใหม่สำหรับบางภาคธุรกิจ โดยดำเนินการควบรวมอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระจากขั้นอัตราเดิมที่ร้อยละ 6 และ ร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 3 เพียงอัตราเดียว

ภาคธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปในครั้งนี้ ได้แก่ คอนกรีต วัสดุก่อสร้าง โรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก น้ำประปา ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  ฝากขาย และจำนำ

ปัจจุบัน ผู้เสียภาษีสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

(1) ผู้เสียภาษีทั่วไป (General VAT Payer, 正规收税人) มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มใน 4 อัตรา คือ ร้อยละ 17, 13 , 11 และ 6

ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีทั่วไปบางประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการพิเศษ (เรียกว่า “ผู้เสียภาษีทั่วไปกลุ่มพิเศษ”) มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มใน 4 อัตรา คือ ร้อยละ 6, 5, 4 และ 3

และ (2) ผู้เสียภาษีรายย่อย (Small-scale VAT payers, 小范围图缴税人) มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเดียวที่ร้อยละ 3

การดำเนินนโยบายควบรวมอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในครั้งนี้ บังคับใช้กับ ผู้เสียภาษีทั่วไปกลุ่มพิเศษ” ใน 6 สาขาดังกล่าวข้างต้น

สำนักงานกิจการภาษีเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Office, SAT; 海南国家税务局) เปิดเผยข้อมูลว่า ปี 2556 มีวิสาหกิจที่ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิรูประบบภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 2,449 ราย คิดเป็นเม็ดเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประหยัดได้ 529 ล้านหยวน (ภาครัฐสูญเสียรายได้)

ในจำนวนนี้ เป็นภาคธุรกิจคอนกรีต 198 ราย ลดภาษีได้ 279 ล้านหยวน  ภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 1,151 ราย ลดภาษีได้ 92 ล้านหยวน  ภาคธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 818 ราย  ลดภาษีได้ 84 ล้านหยวน  ภาคธุรกิจน้ำประปา 272 ราย ลดภาษีได้ 73 ล้านหยวน

คาดหมายว่า ช่วง 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.57) หลังการบังคับใช้นโยบายใหม่นี้ ภาคธุรกิจกว่างซีจะสามารถประหยัดเงินภาษีได้ 260 ล้านหยวน

อนึ่ง ภาคธุรกิจได้ที่รับผลประโยชน์จากการดำเนินนโยบายข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

นโยบายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระภาษีให้แก่ภาคธุรกิจและผู้บริโภค และเป็นการกระตุ้นการจ้างงานให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง

– ข่าว : (23 พ.ค. 2556)

– ข่าว
: (17 พ.ค. 2556)

ข่าว : (1 ส.ค. 2555)

– ข่าว : (8 มี.ค. 2555)

– บทความ : (2 ธ.ค. 2554)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online