game bắn cá mập

ครึ่งปีแรก ผลิตผลทางการเกษตรหลัก ๆ ในกว่างซี “พุ่ง” ยกเว้นอ้อย

22 Jul 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ (ปี 57) สถานการณ์การผลิตภาคการเกษตรในเขตฯ กว่างซีจ้วงมีแนวโน้มสดใส ปริมาณและราคาผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ยกเว้นอ้อยที่มีปริมาณลดลง จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กรมการเกษตรเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Agriculture Department, 海南占农业的大部分厅)

ปีนี้ เกษตรกรชาวกว่างซีมีระดับรายได้เพิ่มสูงในภาพรวม (ยกเว้นชาวไร่อ้อย) สะท้อนให้เห็นจากราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 2 ราคาขายส่งพืชผักชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ราคารับซื้อผลไม้เพิ่มขึ้นระหว่าง 15-20 เปอร์เซนต์

ทว่า ในฤดูการผลิตอ้อย ปี 2556/2557 ราคารับซื้ออ้อยที่ชำระงวดแรกอยู่ที่ตันละ 440 หยวน (ลดลงจากฤดูกาลผลิตปีก่อนตันละ 30 หยวน) ลดลงสองปีติดต่อกัน

ช่วง 2 ไตรมาสแรกที่ผ่านมา สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญในเขตฯ กว่างซีจ้วง มีดังนี้

ธัญพืช (ข้าว) : มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นพื้นที่ปลูกข้าวในช่วงครึ่งปีแรก 22.859 ล้านหมู่จีน (ราว 9.52 ล้านไร่) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.91 แสนหมู่จีน (ราว 7.9 หมื่นไร่) ผลผลิตโดยรวม 7.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.4 หมื่นตัน

พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวในฤดูใบไม้ผลิต 1.84 ล้านหมู่จีน (ราว 7.69 แสนไร่) เพิ่มขึ้น 2.24 แสนหมู่จีน (ราว 9.3 หมื่นไร่) ผลผลิตข้าวในฤดูใบไม้ผลิมีปริมาณเพิ่มขึ้นราว 4.5 หมื่นตัน)

ผลไม้ : ผลผลิตและมูลค่าการผลิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพื้นที่สวนผลไม้เพิ่มขึ้น 4.58 แสนหมู่จีน (ราว 1.9 แสนไร่) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ปริมาณผลผลิต 2.28 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 มูลค่าการผลิต 6,675 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 รายได้ชาวสวนผลไม้เฉลี่ยหัวละ 123 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24

คาดหมายว่า ปีนี้ ผลไม้จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก (ยกเว้นกล้วยหอมที่ลดลงเล็กน้อย) รวมอยู่ที่ 11.8-12.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 9-13

พืชผัก : พืชผักจำหน่ายได้ราคาดี รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นช่วงครึ่งปีแรก กว่างซีมีพื้นที่ปลูกผัก 6 ล้านหมู่จีน (ราว 2.5 ล้านไร่) เพิ่มขึ้นร้อยบะ 5.26 ปริมาณผลผลิต 15.5 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 ของปริมาณผลผลิตที่ตั้งไว้ทั้งปี

จากการประเมินเบื้องต้น มูลค่าผลผลิตพืชผักในช่วงครึ่งปีแรกเท่ากับ 30,800 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรตกหัวละ 704.67 หยวน เพิ่มขึ้น 36.61 หยวน

เห็ด : จำหน่ายได้ราคา การผลิตเติบโตรวดเร็วต่อเนื่องจากการประเมินเบื้องต้น ครึ่้งปีแรกมีพื้นที่เพาะเห็ดรวม 111 ล้าน ตร.ม. ปริมาณผลผลิตรวม 9.48 แสนตัน มูลค่าผลผลิตรวม 7,965 ล้านหยวน โดยเฉพาะ “เห็ดแชมปิญอง” (เห็ดกระดุม) มีพื้นที่เพาะ 60.74 ล้าน ตร.ม. ปริมาณผลผลิตรวม 6.11 แสนตัน มูลค่าผลผลิตรวม 5,022 ล้านหยวน

ใบชา : ปลูกเพิ่ม จำหน่ายคล่องปีนี้ ชาที่ปลูกในฤดูใบไม้ผลิมีจำนวนลดลงเล็กน้อย แต่ชาที่ปลูกในฤดูร้อนมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการประเมินเบื้องต้น ครึ่งปีแรกมีผลผลิตใบชารวม 2.8 หมื่นตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4

รังไหม : ปัจจัยจากสภาพอากาศส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลงปีนี้ ฤดูใบไม้ผลิตมาช้ากว่าปกติราว 15 วัน ส่งผลให้การผลิตและปริมาณผลผลิตรังไหมได้รับผลกระทบโดยตรง คาดหมายว่า ในช่วงครึ่งปีแรกได้ผลผลิตรวม 1.6 แสนตัน ลดลดราวร้อยละ 12

ปัจจุบัน ราคารังไหมแห้งของกว่างซีอยู่ที่ตันละ 114,000 – 116,000 หยวน ราคารับซื้อค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 40-42 หยวน เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบรังไหมไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่ ทำให้รังไหมจำหน่ายได้ราคาค่อนข้างดี

อ้อย : ต้นทุนพุ่ง ราคาจำหน่ายร่วงราคาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ราคารับซื้อปรับลดลง ส่งผลโดยตรงต่อแรงจูงใจในการปลูกอ้อยของเกษตรกร ทำให้พื้นที่ปลูกอ้อยลดลง นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลต่ออัตราการงอกของต้นอ่อน

ช่วงครึ่งปีแรก กว่างซีมีพื้นที่ปลูกอ้อย 15.7 ล้านหมู่จีน (ราว 6.54 ล้านไร่) ลดลง 6 แสนหมู่จีน (ราว 2.5 แสนไร่) ลดลงร้อยละ 4

เจ้าหน้าที่กรมการเกษตรกว่างซี เปิดเผยว่าช่วงครึ่งปีหลัง หน่วยงานภาคการเกษตรพร้อมดำเนินงานตามแผนงานเพิ่มผลผลิตกระตุ้นรายได้เกษตรกร โดยผ่านการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลกลางและมณฑลออกไปให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ผลิต รวมถึงการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตร

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online