game bắn cá mập

กุ้ยหยางพัฒนาเป็นเมืองสีเขียวตามแนวคิด Beautiful China

14 Jan 2013
รัฐบาลกุ้ยโจวจะพัฒนานครกุ้ยหยางเป็นเมืองสีเขียว โดยจะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จากร้อยละ 42 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นร้อยละ 50 ตามแนวคิด “Beautiful China” ซึ่งเกิดจากการประชุมสมัชชา พคจ.ครั้งที่ 18 เมื่อต้นเดือนพ.ย. 55

แผนพัฒนานครกุ้ยหยาง (2555-2563) แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก (2555-2558) ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย และเพิ่มพื้นที่ป่าจากร้อยละ 41.8 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 45 ในปี 2555 และลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 และระยะที่สอง (2559-2563) พัฒนานครกุ้ยหยางเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ และมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดภายในปี 2563

นครกุ้ยหยางมีแผนจะปลูกป่า 28,000 เฮกเตอร์ และปลูกหญ้าบนพื้นที่ทะเลทราย 135,000 เฮกตาร์ รวมถึงโยกย้ายประชากร 122,000 คนออกจากพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางนิเวศวิทยาไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2554 นครกุ้ยหยางสามารถลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ลงร้อยละ 42 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับของปี 2549 และมีพื้นที่ป่าเพิ่มเป็นร้อยละ 42.2 ของพื้นที่ทั้งหมดในปี 2555
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online