game bắn cá mập

กว่างซีเร่งปฏิรูปโครงสร้าง มุ่งเป้าสู่มณฑลศักยภาพด้านการผลิตผลไม้เขตกึ่งร้อน

4 Dec 2013

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : ทางการกว่างซีรุกหน้าดำเนินโครงการผลไม้ชั้นยอด ปฏิรูปโครงการการปลูกผลไม้ ยกระดับมาตรฐานสวนผลไม้ สร้างแบรนด์ผลไม้เชิงนิเวศน์ ทำให้กว่างซีกลายเป็นมณฑลผลไม้คุณภาพ

ปีนี้ กว่างซีกำหนดพื้นที่สวนผลไม้ไว้ที่ 14.60 ล้านหมู่จีน (ราว 6.08 ล้านไร่) ทว่า มีพื้นที่สวนผลไม้ 14.98 ล้านหมู่จีน (ราว 6.24 ล้านไร่) คาดหมายว่าจะมีผลผลิตรวม 11.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1.1 ล้านตัน คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7

แนวทางการพัฒนาและปฏิรูปโครงสร้างการผลิตผลไม้ของกว่างซี มีดังนี้

หนึ่ง ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์เทคโนโลยี เพื่อปฏิรูปพื้นที่สวนผลไม้ที่ให้ผลผลิตต่ำและยกระดับผลผลิตต่อหน่วย

ทางการกว่างซีตั้งเป้าสนับสนุนการผลิตผลไม้เขตกึ่งร้อนให้ได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผลไม้ตระกูลส้มและกล้วยหอมเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 มะม่วงและองุ่นเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25

นอกจากนี้ ปริมาณผลผลิตต่อหน่วย(หมู่จีน)ต้องได้ 885 กิโลกรัม (หรือไร่ละ 369 กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 47 กิโลกรัมต่อหมู่จีน (หรือไร่ละ 19.6 กิโลกรัม) คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6

สอง ปฏิรูปโครงสร้างการปลูกผลไม้ เน้นผลไม้ที่เป็นจุดแข็งของมณฑล ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งและสภาพภูมิอากาศช่วยสนับสนุนให้กว่างซีมีความได้เปรียบในด้านการผลิตผลไม้เหลื่อมฤดูกาล

ปีนี้ กว่างซีมีพื้นที่ปลูกผลไม้ที่เป็นจุดแข็งของมณฑล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของพื้นที่ปลูกผลไม้ทั้งหมด ในจำนวนนี้ การพัฒนาพื้นที่ปลูกองุ่นและแก้วมังกรมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่พื้นที่ปลูกลำไยและลิ้นจี่ลดลงเล็กน้อย

สาม เน้นมาตรฐาน พัฒนาพื้นที่สาธิต เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างแบรนด์ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวน

ปีนี้ กว่างซีมีการพัฒนาพื้นที่เพาะและขยายพันธุ์ต้นกล้าพันธุ์ดีพื้นที่ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น 20 แห่ง พื้นที่สวนผลไม้มาตรฐานแห่งใหม่ 20 แห่ง โครงการสาธิตสวนผลไม้ด้านเทคโนโลยีน้ำและปุ๋ยแบบครบวงจรแห่งใหม่ 12 โครงการ

สี่ พัฒนากลไกข้อมูลทางการตลาด สร้างเวทีสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการจำหน่ายผลผลิต

ปีนี้ กรมการเกษตรเขตฯ กว่างซีจ้วงได้ร่วมกับตลาดค้าส่งผลไม้ทั่วประเทศพัฒนากลไกการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบราคาผลไม้ในท้องตลาดและความคล่องตัวในการจัดจำหน่าย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้และสร้างเวทีจับคู่ธุรกิจสำหรับผู้ซื้อผู้ขาย อาทิ เทศกาลมะม่วง เทศกาลองุ่น เทศกาลกล้วยหอม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพชั้นยอดจีน-อาเซียน

จากข้อมูลพบว่า ช่วง 3 ไตรมาสแรก ปีนี้ กว่างซีมียอดจำหน่ายผลไม้สะสม 4.94 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าจำหน่าย 12,000 ล้านหยวน ผลไม้จำหน่ายได้ราคาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่ิมเติมว่า ปัจจุบัน การปลูกผลไม้ของกว่างซีมีลักษณะ “แบ่งงานกันทำ” กล่าวคือ การเลือกปลูกผลไม้จะคัดสรรตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ สร้างแบรนด์ “ผลไม้เด่น” ประจำท้องถิ่น

ทางการกว่างซีได้พยายามชี้แนะให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการผลิตผลไม้เมืองร้อน (ลดความซ้ำซ้อนกับอาเซียน) และหันมาปลูกผลไม้เขตกึ่งร้อนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการที่ทำเลที่ตั้งของกว่างซีอยู่ติดเวียดนาม ทำให้ผลไม้เมืองร้อนจากอาเซียนทะลักเข้ากว่างซีได้ง่ายและมีจำนวนมาก อีกทั้ง ผลไม้เมืองร้อนที่ปลูกได้ในกว่างซีมีความเสียเปรียบด้านคุณภาพและรสชาติ

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการปลูกผลไม้นอกฤดูกาล เพื่อลดผลกระทบจากผลไม้เมืองร้อนจากอาเซียน การพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและสร้างแรงแข่งขันให้กับผลไม้เมืองร้อนของกว่างซี และการสนับสนุนการแปรรูปผลไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(17 ก.ย. 2556)

(20 ส.ค. 2556)

(04 ก.ค. 2556)

(22 มี.ค. 2556)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online