game bắn cá mập

กว่างซีชูนโยบายพิเศษหนุนธุรกิจคุณแจ๋ว

22 May 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ทางการกว่างซีประกาศ “ข้อคิดเห็นว่าด้วยการเร่งพัฒนาธุรกิจบริการงานบ้านงานเรือน” โดยให้การสนับสนุนด้านนโยบายภาษีและเงินทุนอุดหนุน เพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตสังคมปัจจุบัน

ธุรกิจบริการงานบ้านงานเรือนในกว่างซีมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลพบว่า เมื่อ 2 ปีก่อน (ปี 54) มีธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพียง 447 ราย มาในปีก่อน (ปี 55) จำนวนพุ่งสูงขึ้นเป็น 2,205 ราย (เกือบ 5 เท่า)

ทว่า สภาพการพัฒนาของธุรกิจดังกล่าวในกว่างซีค่อนข้างจะเป็น “ลูกทุ่ง” กล่าวคือ บริษัทส่วนใหญ่ยังขาดระบบบริหารจัดการที่ดี (เว้นแต่เป็นบริษัทแบรนด์ยักษ์ใหญ่) หากจะพูดให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือ “มีโต๊ะตั้งอยู่ไม่กี่ตัว มีโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ก็เปิดเป็นธุรกิจได้แล้ว” นั่นเอง

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมั่นคง ทางการกว่างซีจึงดำเนินนโยบายสนับสนุน อาทิ การลดระเบียบเงื่อนไขการดำเนินธุรกิจ การเปิดเสรีให้กับเงินทุนต่างชาติ

การให้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันระหว่างวิสาหกิจท้องถิ่น วิสาหกิจต่างถิ่น และวิสาหกิจต่างชาติ โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้ทั้งแบบเงินเดี่ยว ร่วมทุน ร่วมประกอบการ

ในเรื่องของการจ่ายเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ ผู้ลงทุนสามารถเลือกจ่ายเงินทุนจดทะเบียนได้เอง เว้นแต่จะมีกฎหมายอื่นบังคับ

นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของสิทธิประโยชน์ทางภาษี การอุดนหนุนดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินอุดหนุนประกันสังคม

ยกตัวอย่างเช่น “สิทธิประโยชน์ทางภาษี” สำหรับธุรกิจบริการงานบ้านงานเรือนในระบบที่มีการว่าจ้างลูกจ้างประจำ จะได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจ (Business Tax) เป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ 1 ต.ค.54 ถึง 30 ก.ย.57

สำหรับธุรกิจส่วนบุคคล (ที่จดทะเบียนกับสำนักงานบริหารอุตสาหกรรมและการค้าในท้องถิ่น (Administration of Industry and Commerce)) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ภาครัฐยังพร้อมจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการเข้าฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง และเงินอุดหนุนสำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมทดสอบ/ประเมินความสามารถเฉพาะทางในสาขาอาชีพ

เพื่อเป็นการสร้าง “แบรนด์” หน่วยงานภาครัฐพร้อมจ่ายเงินสนับสนุนแบบจ่ายครั้งเดียวสำหรับธุรกิจที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและได้รับหนังสืออนุมัติจากสำนักงานบริหารเครื่องหมายการค้าแห่งชาติ

นอกจากนี้ ยังมีเงินรางวัลแบบจ่ายครั้งเดียวสำหรับสำหรับแบรนด์/เครื่องหมายการค้าของธุรกิจที่หน่วยงานภาครัฐให้การยอมรับ/รับรองว่าเป็นแบรนด์ระดับประเทศ (รางวัล 3 หมื่นหยวน) ระดับมณฑล (รางวัล 2 หมื่นหยวน) และระดับเมือง (รางวัล 1 หมื่นหยวน) และเงินรางวัลอื่นๆ อีกหลายรายการ

หลายฝ่ายประเมินว่า แนวโน้มการพัฒนาธุรกิจบริการงานบ้านงานเรือนของกว่างซีจะเน้นให้บริการ “ครอบครัว” เป็นเป้าหมายหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐนของครอบครัวสมัยใหม่ โดยเน้นการบริการงานบ้าน (ทำความสะอาด พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ช่วยคุณแม่ช่วงอยู่ไฟหลังคลอด) บริการดูแลคนชรา บริการในชุนชนที่อยู่อาศัย บริการดูแลผู้ป่วย ครูสอนพิเศษตามบ้าน และบริการส่งของใช้ประจำวัน

BIC เห็นว่า ธุรกิจดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับนักลงทุน(ไทย)ที่มีความพร้อม เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการสูงจากสภาพสังคมจีนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต (ครอบครัวเดี่ยว ชีวิตมีความเร่งรีบ สามีภรรยาต่างทำงานนอกบ้าน)

อนึ่ง จากการที่ตลาดยังใหม่ จึงถือว่ามีความเสี่ยงไม่น้อยสำหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ภาครัฐยังไม่มีกฎระเบียบที่ออกมาใช้ควบคุมเฉพาะสำหรับภาคธุรกิจดังกล่าว ซึ่งยากจะคาดเดาว่า หากมีกฎระเบียบออกมาแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนมากน้อยแค่ไหน

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online