game bắn cá mập

กว่างซีชำระนโยบายภาษีทรัพยากรน้ำ พร้อมขยายขอบเขตการบังคับใช้เพิ่มขึ้น

5 Nov 2013

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : ทางการกว่างซีดำเนินมาตรการด้านภาษีสำหรับการขุดเจาะทรัพยากรน้ำเพื่อการพาณิชย์ เพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมณฑล

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงได้ดำเนินการปฏิรูปประกาศฉบับใหม่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทรัพยากรน้ำแร่ น้ำพุธรรมชาติ และน้ำใต้ดินให้มีความทันสมัย และใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นมาของประกาศฉบับใหม่ เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำแร่ การเพิ่มขึ้นของชนิดผลิตภัณฑ์ และการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ประกาศฉบับเก่า (ประกาศว่าด้วยการจัดเก็บภาษีทรัพยากรน้ำแร่และดินเหนียว ปี 2540) เกิดความล้าสมัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประกาศฉบับเก่ามีข้อกำหนดใช้จัดเก็บเฉพาะภาษีทรัพยากรน้ำแร่เท่านั้น โดยไม่มีระบุถึงการจัดเก็บภาษีทรัพยากรน้ำพุธรรมชาติ และน้ำใต้ดินแต่อย่างใด

อีกทั้ง การขุดเจาะทรัพยากรน้ำและแร่โดยไม่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในประเทศจีน (รวมถึงกว่างซี) ยังสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เพราะตลอดหลายปีมานี้ การขุดเจาะน้ำบาดาลมากเกินไปก่อให้เกิดปัญหาการยุบตัวของโพรงใต้ดินกว่า 3,000 แห่ง คิดเป็นพื้นที่มากกว่า 300 ตร.กม. จำนวนโพรงยุบตัวมีมากกว่า 40,000 โพรง

นักวิชาการ เห็นว่า ทรัพยากรน้ำใต้ดินประเภทต่าง ๆ เป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด การเกิดขึ้นใหม่ต้องใช้เวลานาน และมีการขุดใช้ประโยชน์จนเกินขอบเขต ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรอันมีค่าอย่างมาก

ดังนั้น ทางการกว่างซีจึงได้ออกประกาศฉบับใหม่ว่าด้วย “ขอบเขตและเกณฑ์การจัดเก็บภาษีทรัพยากรน้ำแร่ น้ำพุธรรมชาติ และน้ำใต้ดิน” ซึ่งบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าว คือ ผู้ที่ดำเนินการน้ำแร่ น้ำพุธรรมชาติ และน้ำใต้ดินในพื้นที่เขตฯ กว่างซีจ้วง โดยจะต้องเสียภาษีในอัตราตันละ 4 หยวน

อย่างไรก็ดี การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนและการใช้น้ำเพื่อบริการสาธารณะ ยังคงได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระภาษีทรัพยากรดังกล่าวแต่อย่างใด

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online