game bắn cá mập

กระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจีนเข้มงวดการตรวจมลพิษของน้ำใต้ดินในภาคเหนือจีน

13 May 2013
กระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกาศว่า ช่วงปลายเดือนก.พ.-มี.ค. ปี 2556 นี้ กระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตรวจสอบมลพิษของน้ำใต้ดินในภาคเหนือของจีน โดยมีการตรวจบริษัทที่มีการปล่อยน้ำเสียจำนวน 25,875 ราย และได้ลงโทษบริษัทจำนวน 88 รายที่กระทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 6.13 ล้านหยวน ช่วงปลายเดือน ก.พ.- มี.ค. 56 กระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้สั่งให้หน่วยงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ 6 มณฑล/นคร อันได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย มณฑลซานซี มณฑลซานตง และมณฑลเหอหนาน ตรวจสอบสภาพการปล่อยสารพิษและทิศทางการระบายน้ำเสียของบริษัทต่าง ๆ โดยได้ทำการตรวจเขตพื้นที่ที่น้ำใต้ดินมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน บริษัทที่มีท่อระบายน้ำ และบริษัทที่มีปริมาณการระบายน้ำเสียไม่ตรงกับปริมาณที่คำนวณไว้ก่อนหน้าเป็นหลัก โดยการตรวจสอบครั้งนี้ ได้ตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมายสิ่งแวดล้อมจำนวน 558 คดี และมีการออกคำสั่งให้บริษัทที่ฝ่าฝืนกฎหมายฯ จำนวน 424 บริษัท แก้ปัญหามลพิษภายในเวลาที่กำหนด ทั้งยังได้ลงโทษบริษัทจำนวน 88 ราย ด้วยการปรับเงินจำนวนทั้งสิ้นกว่า 6.13 ล้านหยวน

กระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จีนจะเข้มงวดในการลงโทษบริษัทที่ฝ่าฝืนกฎหมายสิ่งแวดล้อม และบังคับให้บริษัทที่ทำผิดหยุดพฤติกรรมเหล่านั้น ตลอดจนเร่งบำบัดมลพิษที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ นครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย มณฑลซานซี มณฑลซานตงและมณฑลเหอหนานจะมีการเผยแพร่รายชื่อบริษัทที่มีการปล่อยน้ำเสียทางท่อระบายน้ำให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

กระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจีนเข้มงวดการตรวจมลพิษของน้ำใต้ดินในภาคเหนือจีน

13 May 2013
กระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกาศว่า ช่วงปลายเดือนก.พ.-มี.ค. ปี 2556 นี้ กระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตรวจสอบมลพิษของน้ำใต้ดินในภาคเหนือของจีน โดยมีการตรวจบริษัทที่มีการปล่อยน้ำเสียจำนวน 25,875 ราย และได้ลงโทษบริษัทจำนวน 88 รายที่กระทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 6.13 ล้านหยวน ช่วงปลายเดือน ก.พ.- มี.ค. 56 กระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้สั่งให้หน่วยงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ 6 มณฑล/นคร อันได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย มณฑลซานซี มณฑลซานตง และมณฑลเหอหนาน ตรวจสอบสภาพการปล่อยสารพิษและทิศทางการระบายน้ำเสียของบริษัทต่าง ๆ โดยได้ทำการตรวจเขตพื้นที่ที่น้ำใต้ดินมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน บริษัทที่มีท่อระบายน้ำ และบริษัทที่มีปริมาณการระบายน้ำเสียไม่ตรงกับปริมาณที่คำนวณไว้ก่อนหน้าเป็นหลัก โดยการตรวจสอบครั้งนี้ ได้ตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมายสิ่งแวดล้อมจำนวน 558 คดี และมีการออกคำสั่งให้บริษัทที่ฝ่าฝืนกฎหมายฯ จำนวน 424 บริษัท แก้ปัญหามลพิษภายในเวลาที่กำหนด ทั้งยังได้ลงโทษบริษัทจำนวน 88 ราย ด้วยการปรับเงินจำนวนทั้งสิ้นกว่า 6.13 ล้านหยวน

กระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จีนจะเข้มงวดในการลงโทษบริษัทที่ฝ่าฝืนกฎหมายสิ่งแวดล้อม และบังคับให้บริษัทที่ทำผิดหยุดพฤติกรรมเหล่านั้น ตลอดจนเร่งบำบัดมลพิษที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ นครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย มณฑลซานซี มณฑลซานตงและมณฑลเหอหนานจะมีการเผยแพร่รายชื่อบริษัทที่มีการปล่อยน้ำเสียทางท่อระบายน้ำให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online