game bắn cá mập

“กระดาษและวัสดุไม้แปรรูป” เข้าวินสมาชิกอุตสาหกรรมเชิดหน้าชูตาของกว่างซี

20 Feb 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี :  “อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและแปรรูปวัสดุไม้ เป็นอุตสาหกรรมที่มีมุลค่าการผลิตทะลุหลักแสนล้านเป็นสาขาที่ 9 ของกว่างซี ต่อจากอาหาร ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ยานยนต์ ถลุงโลหะ ฯลฯ

 นับตั้งแต่ปี 51 เป็นต้นมา กว่างซีมีพื้นที่ป่าสะสมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ  25 ล้านลูกบาศก์เมตร สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศปีที่ผ่านมา (ปี 56) กว่างซีมีปริมาณการผลิตวัสดุไม้ 24.80 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของทั้งประเทศ

กว่างซีสามารถรักษาระดับการขยายตัวของพื้นที่และปริมาณการผลิตวัสดุไม้มาโดยตลอด ทำให้กว่างซีกลายเป็น “ฐานการผลิตวัสดุไม้” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ตามรายงาน ปี 56 อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและแปรรูปวัสดุไม้ของกว่างซีสร้างรายได้รวมกว่า 105,000 ล้านหยวน

วิสาหกิจชั้นนำด้านการผลิตเยื่อกระดาษของกว่างซี คือ บริษัท APP (银光小组) ผู้ผลิตกระดาษยักษ์ใหญ่ของโลก (กลุ่มบริษัท Sinar Mas จากอินโดนีเซีย) ภายใต้ชื่อบริษัท Guangxi Jingui Pulp & Paper (广东金桂浆纸品无限的集团)

บริษัท APP มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษแบบครบวงจรในเมืองชินโจว (Qinzhou City, 钦州市) ของกว่างซี โดยเริ่มต้นปลูกป่าเพื่อป้อนอุตสาหกรรมกระดาษไว้ตั้งแต่เมื่อ 10 กว่าปีก่อน

แผนงานโครงการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะแรก ใช้เงินลงทุนรวม 8,000 ล้านหยวน สำหรับการผลิตเยื่อกระดาษด้วยวิธีการทางเคมี (เยื่อ CTMP APMP) กำลังการผลิตปีละ 300,000 ตัน และการผลิตกระดาษการ์ดคุณภาพสูง (High Grade Cardboard) กำลังการผลิตปีละ 600,000 ตัน และพื้นที่ปลูกป่าวัตถุดิบ 5 แสนหมู่จีน (2.1 แสนไร่) ซึ่งเริ่มเดินสายการผลิตไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2553

ระยะที่สอง ใช้เงินลงทุน 38,000 ล้านหยวน สำหรับการผลิตจะผลิตเยื่อกระดาษด้วยวิธีการทางเคมี (เยื่อ CTMP APMP) กำลังการผลิตปีละ 1.25 ล้านตันและการผลิตกระดาษการ์ดคุณภาพสูง กำลังการผลิตปีละ 2.50 ล้านตัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

นอกจากนี้ยังมี บริษัท Stora Enso ผู้ผลิตกระดาษยักษ์ใหญ่อันดับสองของโลกจากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเข้าลงทุนในโครงการผลิตเยื่อกระดาษในเมืองเป๋ยไห่ (Beihai City, 北海市) ของกว่างซี

บริษัทแห่งนี้ เข้าลงทุนโดยวิธีการร่วมทุนกับบริษัท Guangxi Forestry Group (福建林果业小组) เพื่อจัดตั้งบริษัท Guangxi Stora Enso Forestry (广西省斯道拉恩索农业无限的平台) มีโครงการลงทุนผลิตเยื่อกระดาษ กำลังการผลิตปีละ 9 แสนตัน และเครื่องผลิตกระดาษการ์ดคุณภาพสูง กำลังการผลิต 4.5 แสนตัน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ทางการกว่างซีมีการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแบบครบวงจร

ยกตัวอย่างเช่น เขตแปรรูปวัสดุไม้กุ้ยหนาน (Guinan Woods Processing Area, 港南原木生产区) ในเมืองกุ้ยก่าง (Guigang City, 贵港市) ของกว่างซี บริษัท Hengyuan Forestry (恒源木业有限我司很大我司) เป็นผู้ผลิตไม้อัดคุณภาพสูงจากเศษขี้เลื่อย (Particle Board)

สายการผลิตดังกล่าวมีการใช้เศษขี้เลื่อยปีละ 1 แสนตัน ผลิตแผ่นไม้อัดได้ 65,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างมูลค่าการผลิตกว่า 85 ล้านหยวน

โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการเปลี่ยน “ขยะ” ให้กลายเป็น “(ขุมทรัพย์)ทอง ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปเชิงลึกและการขยายห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและวัสดุไม้ของกว่างซี

BIC ขอยกกรณีศึกษาของบริษัท APP เกี่ยวกับวิธีการปรับกลยุทธ์ จากการที่เศรษฐกิจชะลอตัวนับตั้งแต่ปี 55 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจการผลิตกระดาษจีนชะลอตัวไม่น้อย

ภายใต้บริบทข้างต้น บริษัท APP ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทฯ ได้พัฒนาต่อยอดธุรกิจแบบครบวงจร (ลดการพึ่งพาธุรกิจอื่น) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ปลูกป่าป้อนวัตถุดิบ เพื่อผลิตเยื่อกระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษด้วยตนเองทั้งหมด

การที่บริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนกระดาษด้วยตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องวัตถุดิบไม้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการผลิตกระดาษเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นโครงสร้างอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ (ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างอุตสาหกรรมป่าไม้และอุตสาหกรรมกระดาษ)

ปัจจุบัน กว่างซีมีวิสาหกิจผู้ผลิตกระดาษ จำนวนมากกว่า 200 ราย วิสาหกิจด้านการแปรรูปวัสดุไม้ จำนวนมากกว่า 12,600 ราย ซึ่งกระจายอยู่ทั่วมณฑล

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปี 55 เป็นปีที่อุตสาหกรรมของกว่างซีมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการผลิตเกิน 1 แสนล้านหยวนได้เพิ่มจำนวนจากปีก่อนหน้า (ปี 54) ซึ่งมีเพียง 5 สาขาเป็น 8 สาขา (อาหาร ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ยานยนต์ ถลุงโลหะ เครื่องจักรกล โลหะนอกกลุ่มเหล็ก พลังงานไฟฟ้า และก่อสร้าง)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online