game bắn cá mập

เมืองผู่เถียนเร่งส่งเสริมการพัฒนาการประมงระบบโซลาร์เซลล์

18 Mar 2024
เมืองผู่เถียน เป็นหนึ่งในฐานการประมงที่สำคัญของมณฑลฝูเจี้ยน โดยมีพื้นที่ทะเล 11,000 ตารางกิโลเมตร พันธุ์ปลา กุ้ง ปู และหอย 769 ชนิด และมูลค่าการผลิตสินค้าประมงสูงกว่า 1.4 หมื่นล้านหยวนต่อปี โดยเมืองผู่เถียนเป็นฐานการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ ปลาไหล และหอยกาบที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบัน รัฐบาลเมืองผู่เถียนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการทำประมงสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเร่งดำเนินการสร้างโครงการประมงระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 100 เมกะวัตต์บนพื้นที่อ่าวซินฮั่ว ด้วยเงินลงทุน 500 ล้านหยวน ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้พลังงานสะอาดได้ 150 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมงต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ประมาณ 90,000 ตัน เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่ความเป็นอัจฉริยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคาร์บอนต่ำ โครงการฯ เป็นการใช้โมดูลที่มีความทนทานเป็นพิเศษต่อสภาวะต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ลดการเสื่อมสภาพหรือการกัดกร่อนของอุปกรณ์ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เหนือน้ำเพื่อช่วยบังแดดให้กับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งช่วยลดอุณหภูมิของน้ำและลดการระเหยของน้ำได้เป็นอย่างดี และยังช่วยลดอัตราการตายของสัตว์น้ำอันเป็นผลมาจากอุณหภูมิของน้ำที่อยู่ในระดับสูงได้ โครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยปรับปรุงส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน แต่ยังช่วยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập

ปัจจุบัน โครงการฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างทุ่น เเผงโซลาร์เซลล์ ส่วนหนึ่งได้ทะยอยจัดส่งมาในพื้นที่เเล้ว โดยคาดว่าจะเเล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2567

จากการสนับสนุนของรัฐบาลเมืองผู่เถียนในการมุ่งบูรณาการการทำประมงและพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ดังกล่าว นับเป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมงท้องถิ่น โดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดต้นทุนการผลิต นำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการประมงยั่งยืนต่อไป แหล่งอ้างอิง
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online