game bắn cá mập

หนานชางออกแผนการประยุกต์ใช้ยานยนต์พลังงานใหม่สาธารณะในปี 2567

18 Mar 2024
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่เป็นหนึ่งในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของนครหนานชาง โดยรัฐบาลหนานชางประกาศเร่งส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะในปี 2567 โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งยานยนต์ภาครัฐและรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงการประยุกต์ใช้รถประจำทางและแท็กซี่พลังงานใหม่ให้สูงกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2567 ทั้งนี้ ในปี 2566 นครหนานชางมีจำนวนแท็กซี่พลังงานใหม่ให้บริการกว่า 14,100 คัน คิดเป็นร้อยละ 65 ของจำนวนแท็กซี่ทั้งเมือง

(2) เพิ่มจำนวนสถานีอัดประจุและสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้าให้กระจายทั่วเมือง สถานีรถโดยสารประจำทาง ลานจอดรถสาธารณะ และจุดพักรถทางด่วนของเมือง โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนสถานี ; อัดประจุและสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้าให้สูงกว่าร้อยละ 60 ภายในปี 2567

(3) เร่งเพิ่มอุปสงค์การซื้อยานยนต์ไฟฟ้าผ่านนโยบายการให้เงินอุดหนุน สำหรับการซื้อยานยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาต่ำกว่า 120,000 หยวน รัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 3,000 หยวน + 600 หยวน (ค่าไฟฟ้า) ต่อคัน และยานยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาสูงกว่า 200,000 หยวน รัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 5,000 + 800 หยวน (ค่าไฟฟ้า) หยวนต่อคัน

ปัจจุบัน จีนเป็นประเทศชั้นนำด้านการผลิตและจำหน่ายยานยนต์พลังงานใหม่ของโลก โดยมีจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าสูงกว่า 20.41 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 63 ของจำนวนยานยนต์ทั่วโลก และในยานยนต์พลังงานใหม่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 10 รุ่นทั่วโลก มียี่ห้อจีน 6 รุ่น และยานยนต์ยี่ห้อจีนกว่าร้อยละ 90 ของยอดจำหน่ายยานยนต์พลังงานใหม่ทั้งหมดในประเทศไทย ต่อไป รัฐบาลหนานชางจะเน้นการพัฒนาฐานการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ และเทคโนโลยีอื่น ๆ และตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนยานยนต์พลังงานใหม่ให้สูงกว่า 250,000 คัน มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ให้สูงกว่า 2.5 แสนล้านหยวน ภายในปี 2568 แหล่งอ้างอิง
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online