game bắn cá mập

มณฑลเจียงซีประกาศคำเตือนสีเหลือง เร่งให้ทุกพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่สุกแล้ว

30 Jan 2024

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาการเกษตรมณฑลเจียงซีและสำนักงานการจัดการอุตสาหกรรมการเพาะปลูกของกรมวิชาการเกษตรและกิจการชนบทมณฑลเจียงซีร่วมกันประกาศคำเตือนสีเหลือง[1]เกี่ยวกับความเสียหายทางการเกษตรที่อาจเกิดจากอุณหภูมิที่ลดลง

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập

คาดการณ์ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2567 สภาพอากาศมณฑลเจียงซียังคงมีฝน/หิมะตก อุณหภูมิต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการเกษตรของมณฑลเจียงซี ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรถูกแช่แข็ง จนไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาการเกษตรมณฑลเจียงซีและสำนักงานการจัดการอุตสาหกรรมการเพาะปลูกของกรมวิชาการเกษตรและกิจการชนบทมณฑลเจียงซีได้แนะนำวิธีการรับมือ โดยให้กำจัดหิมะบนโดมเพาะปลูก ควบคุมความชื้นภายในโดมเพาะปลูก รวมถึงการจัดการกับปุ๋ย/น้ำและการป้องกันศัตรูพืชที่จะมารบกวน     

นอกจากนั้น ยังเร่งให้เก็บเกี่ยวผลไม้ที่สุกแล้ว และแนะนำวิธีการป้องกันการเกิดความเสียหายทางการเกษตร อาทิ การฉีดพ่นสารควบคุมการเติบโตของพืช การใช้ฟางหรือขี้เถ้าคลุมแหล่งเพาะปลูก เพื่อป้องกันผลผลิตทางเกษตรถูกแช่แข็ง โดยหากเกิดความเสียหายกับผลผลิตทางเกษตรจากการถูกแช่แข็ง ให้กำจัดส่วนที่เป็นน้ำแข็งทิ้งทันที และฉีดพ่นสารที่ควบคุมการเติบโตของพืชและใช้วิธีการฟื้นฟูสภาพการเจริญเติบโตของพืช อาทิ การให้ปุ๋ยทางใบ        แหล่งอ้างอิง   

[1] ระดับสภาพอากาศลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรม แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สีน้ำเงิน (ภายใน 48 ชั่วโมง อุณหภูมิลดลงถึง 0 องศา) สีเหลือง (ภายใน 24 ชั่วโมง อุณหภูมิลดลงถึง -3 องศา)  สีส้ม (ภายใน 24 ชั่วโมง อุณหภูมิลดลงถึง -5 องศา)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online