game bắn cá mập

มณฑลฝูเจี้ยนเร่งส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในโลก Metaverse

25 Oct 2023
ในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ย้ำถึงความสำคัญของการพาจีนไปสู่การพัฒนาการศึกษาดิจิทัลที่แข็งแกร่ง โดยมณฑลต่าง ๆ ของจีนได้บรรจุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาดิจิทัลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ฉบับที่ 14 ของมณฑล และล่าสุด รัฐบาลฝูเจี้ยน ออกแผนการพัฒนาการศึกษาในโลก Metaverse ซึ่งเป็นการจำลองการเรียนรู้ในโลกเสมือนจริงโดยใช้อุปกรณ์ VR ที่จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองได้อย่างไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา โดยแผนการพัฒนาการศึกษาในโลก Metaverse มีมาตรการสำคัญ ดังนี้

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ Metaverse ที่เมืองเศรษฐกิจของมณฑลฝูเจี้ยน อาทิ นครฝูโจวและเมืองเซี่ยเหมิน โดยเน้นการก่อสร้างห้องปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี Metaverse / ฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม Metaverse แห่งชาติ (มณฑลฝูเจี้ยน) และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ Metaverse เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของ Metaverse และส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของมณฑลฝูเจี้ยนอย่างครอบคลุม

(2) การวิจัยและพัฒนา มุ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Metaverse ในการพัฒนาห้องเรียนโลกเสมือนจริง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และล่าสุด เมื่อเดือนเมษายนของปี 2566 มหาวิทยาลัยฝูโจวได้จัดตั้งคณะ Artificial Intelligence และสถาบันวิจัย Artificial Intelligence เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนด้วย Metaverse อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G และระบบประมวลผลข้อมูลความเร็วสูง (Edge Computing) รวมทั้งการบ่มเพาะพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้าน Metaverse

(3) ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Metaverse เช่น การจัดการประชุม Digital Education Innovation Application Summit and Metaverse China (Fuzhou) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการกำหนดทิศทางเปลี่ยนผ่านการศึกษาสู่ระบบดิจิทัล รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาทางไกลกับต่างประเทศ

โดยสรุป Metaverse เป็นเทรนด์โลกที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยรัฐบาลฝูเจี้ยนตั้งเป้าหมายการพัฒนานครฝูโจวเป็นฐานการเรียนการสอนของโลกเสมือนจริงชั้นนำของโลก โดยกำหนดให้ เขตฉ่างลื่อ นครฝูโจว เป็นพื้นที่หลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม และมีการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทชั้นนำด้านดิจิทัลอย่าง บริษัท NetDragon Websoft Inc. ผู้พัฒนาระบบดิจิทัลชั้นนำของจีนมาจัดตั้งศูนย์ Changle Digital Education บนพื้นที่ 3.91 ตร.กม. เพื่อมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse และดิจิทัลสำหรับการศึกษา ดังนั้น มณฑลฝูเจี้ยนจึงเป็นอีกหนึ่งมณฑลที่ไทยควรติดตามพัฒนาการเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรม Metaverse รวมทั้งการต่อยอดเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อไป อาทิ การแพทย์ทางไกล โทรคมนาคม การเงิน และในวงการธุรกิจด้วย

แหล่งอ้างอิง
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online