game bắn cá mập

มณฑลกุ้ยโจวพัฒนา “เมืองนวัตกรรมบิ๊กดาต้า นครกุ้ยหยาง” รองรับโครงการเครือข่ายพลังการประมวลผล

4 Mar 2024
ในปี 2566 มณฑลกุ้ยโจวได้เริ่มก่อสร้าง “เมืองนวัตกรรมบิ๊กดาต้านครกุ้ยหยาง” (Guiyang Big Data Science and Technology Innovation City) ปัจจุบัน สามารถดึงดูดบริษัทเข้าไปลงทุนแล้ว 836 ราย เช่น หัวเหว่ย (Huawei) ม่านปัง (Full Truck Alliance) และ Chinasoft International แนวคิดการสร้างเมืองนวัตกรรมบิ๊กดาต้านครกุ้ยหยางเริ่มต้นจากปลายปี 2564 เมื่อรัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวเห็นด้วยกับคณะกรรมการบริหารเขตเมืองใหม่กุ้ยอันและรัฐบาลนครกุ้ยหยางในการก่อสร้าง “เมืองนวัตกรรมบิ๊กดาต้านครกุ้ยหยาง” กอปรกับต้นปี 2565 คณะรัฐมนตรีได้ประกาศ “ความเห็นสนับสนุนมณฑลกุ้ยโจวในการแสวงหาหนทางพัฒนาภาคตะวันตกในยุคใหม่” โดยสนับสนุนมณฑลกุ้ยโจวในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ในฐานะที่กุ้ยโจวเป็น 1 ใน 8 “ศูนย์เครือข่ายพลังการประมวลผลแห่งชาติ” ของจีน ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบิ๊กดาต้าแบบบูรณาการทั่วประเทศและรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก รวมถึงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ “ข้อมูลตะวันออกประมวลผลตะวันตก” (“东数西算”建设工程) ของจีนอีกด้วย สำหรับ “เมืองนวัตกรรมบิ๊กดาต้านครกุ้ยหยาง” ตั้งอยู่ในเขตเมืองใหม่กุ้ยอัน ซึ่งเป็นเขตเมืองใหม่ระดับชาติลำดับที่ 8 ของจีน และมุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง มีพื้นที่ตามที่วางแผนไว้ประมาณ 54 ตารางกิโลเมตร แบ่งการพัฒนาเป็นสามระยะ โดยจะพัฒนาพื้นที่ระยะแรกก่อนซึ่งมีขนาด 12 ตารางกิโลเมตร คาดว่าโครงการระยะแรกจะแล้วเสร็จราวกลางปี 2567 สำหรับเป้าหมายการพัฒนา มีความต้องการพัฒนาให้ “เมืองนวัตกรรมบิ๊กดาต้านครกุ้ยหยาง” เป็นพื้นที่สำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิทัลและแหล่งรวมบุคลากรที่มีความสามารถด้านดิจิทัล เขตสาธิตการประยุกต์ใช้ดิจิทัล และเขตสาธิตอารยธรรมนิเวศวิทยา (Ecological Civilization) คาดว่าภายในปี 2568 หรือภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) “เมืองนวัตกรรมบิ๊กดาต้านครกุ้ยหยาง” จะสามารถดึงดูดบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กดาต้าเข้าไปลงทุนกว่า 3,000 ราย รวมสร้างรายได้กว่า 50,000 ล้านหยวน   

ที่มา: //baijiahao.baidu.com/s?id=1791387674429262938&wfr=spider&for=pc
//gytzkg.com/uploadfile/file/2022/1127/1669543267841959.pdf

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập kunming_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online