game bắn cá mập

นวัตกรรมการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งของเมืองเซี่ยเหมิน

26 Oct 2023
เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2566 เมืองเซี่ยเหมินมีการจัดการประชุมอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ของจีน (เซี่ยเหมิน) ประจำปี 2566 โดยมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งจีนและต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสถาบันต่าง ๆ และวิสาหกิจด้านเวชภัณฑ์ชีวภาพที่มีชื่อเสียงกว่า 120 แห่งเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางชีวการแพทย์ และนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านชีวการแพทย์ โดยวิสาหกิจการแพทย์ชั้นนำ 2 รายของเมืองเซี่ยนเหมินได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจรหัสพันธุกรรมเพื่อหาเซลล์มะเร็ง ซึ่งได้ชนะคู่แข่งที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่ริเริ่มโดยศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งชาติของญี่ปุ่น โดยวิสาหกิจการแพทย์ 2 รายของเมืองเซี่ยนเหมิน ได้แก่

(1) บริษัท Amoy Diagnostics จำกัด (AmoyDx) ผู้นำด้านเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ (Molecular Diagnostics) สำหรับการวินิจฉัยที่ให้ผลที่แม่นยำสูงและมีความจำเพาะ และได้รับการรับรองจากสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น โดยล่าสุด บริษัท AmoyDx ได้วิจัยและพัฒนาตัวทำปฏิกิริยา PCR-11 ในการตรวจพันธุกรรมโรคมะเร็ง ซึ่งมีอัตราความสำเร็จในการตรวจจับและอัตราความแม่นยำสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจรหัสพันธุกรรมเพื่อหาตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์มะเร็งแบบ Oncomine Precision Assay (OPA) และ Oncomine Comprehensive Assay (OCA) V3 โดยตัวทำปฏิกิริยายีน PCR-11 ของบริษัท AmoyDx ช่วยลดกระบวนการตรวจวินิจฉัยให้สั้นลงจาก 22 วันเหลือเพียง 5 วัน

(2) บริษัท Xiamen Amoytop Biotech จำกัด ผู้วิจัยและพัฒนายาชั้นนำของจีน และมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนายารักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน และยารักษาโรคเรื้อรังอื่น ๆ อาทิ ไวรัสตับอักเสบ เนื้องอก และการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบ Peginterferon Alfa-2b ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ กว่า 1.16 พันล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท ล่าสุด บริษัทฯ ประกาศจะลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกรดนิวคลีอิกในการรักษาโรคตับอักเสบกับบริษัท Aligos Therapeutics Inc ผู้วิจัยและผลิตยารักษาโรคไวรัสและตับ รวมถึงโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังและไวรัสโคโรนา ซึ่งทั้งสองบริษัทฯ จะร่วมกันวิจัยและพัฒนาสารประกอบโอลิโกนิวคลีโอไทด์ที่ใช้เทคโนโลยีกรดนิวคลีอิกสำหรับการรักษาโรคตับอักเสบที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมืองเซี่ยเหมินมีความโดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรค รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์วินิจฉัยภายนอกร่างกายชั้นนำของมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของไทยในการยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ที่มีความแม่นยำสูง โดยไทยสามารถส่งเสริมความร่วมมือกับจีนซึ่งมีศักยภาพสูงทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาทางไกลที่ครอบคลุมและทั่วถึงได้ แหล่งอ้างอิง

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online