game bắn cá mập

นครหนานชางมุ่งมั่นในการเป็นเมืองผู้นำในการพัฒนามณฑลเจียงซี

30 Jan 2024
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập
ในปี 2566 เศรษฐกิจของนครหนานชางเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และยอดการค้าปลีกสินค้าสำหรับอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ในฐานะที่เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต นครหนานชางเน้นการผลักดันนโยบาย “หนึ่งอุตสาหกรรม” “หนึ่งวิสาหกิจหนึ่งนโยบาย” เพื่อส่งเสริมการส่งเสริมความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ซึ่งทั้งปี 2566 เมืองหนานชางสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สูงกว่า 6.5 แสนล้านหยวน รายได้จากห่วงโซ่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่า 2.4 แสนล้านหยวน และรายได้จากห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สำคัญ อาทิ อะไหล่ยานยนต์ วัสดุใหม่ และการแพทย์โดยเฉลี่ยรวมกว่า 1 พันล้านหยวน นอกจากนั้น นครหนานชางยังมีการพัฒนาหลายด้าน ประกอบด้วย

– ด้านการยกระดับศักยภาพของเมือง อาทิ การพัฒนารถไฟความเร็วสูงสถานีทางตะวันออก/สถานีทางใต้และรถไฟความเร็วสูงหางชาง (Hangzhou-Nanchang High-speed Railway) การสร้าง “เมืองฟองน้ำ” แนวคิดการพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำในเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บ ชะลอ ซึมซับ ระบายน้ำฝน ช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยแล้ง ด้วยพื้นที่กว่า 160 ตารางกิโลเมตร รวมถึงมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันพายเรือยาวนานาชาติ และการแข่งวิ่งมาราธอน เป็นต้น ส่งผลให้นครหนานชางมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 1.9 แสนล้านหยวน ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ “10 อันดับเมืองที่ต้องไปของจีน”

– ด้านการปฏิรูปเชิงลึก อาทิการส่งเสริมความเชื่อมโยงภายใต้ข้อริเริ่ม BRI โดยเปิดการใช้งานรถไฟบรรทุกสินค้าในเอเชียกลางขบวนแรก ผลักดันแพลตฟอร์ม “惠企通” (huiqitong) แพลตฟอร์มเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงมีการออกนโยบายดึงดูดบุคคลากรที่มีความสามารถมาทำงาน

– ด้านนวัตกรรม/เทคโนโลยี อาทิ เน้นการยกระดับการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรม สร้างเมืองวิทยาศาสตร์แห่งอนาคต การปรับปรุงคุณภาพเมืองอย่างต่อเนื่อง ผลักดันการพัฒนาเขตหงกู่ถาน นครหนานชาง เพื่อส่งเสริมการค้าทางทะเล

     แหล่งอ้างอิง
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online