game bắn cá mập

จีนเร่งสร้างฐานพลังงาน 5 แห่ง

5 Feb 2013
เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศ “แผนพัฒนาพลังงาน 5 ปี ฉบับที่ 12 ” โดยเจ้าหน้าที่จากกรมพลังงานแห่งชาติจีนระบุว่า หนึ่งในเป้าหมายหลักของแผนฯ คือ การเร่งสร้างฐานพลังงานขนาดใหญ่ 5 แห่งที่มณฑลซานซี แอ่งออร์ดอส ฝั่งตะวันออกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ และเขตปกครองตนเองซินเจียง

ทั้งนี้ แผนฯ ระบุว่า เป้าหมายหลักในช่วง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปีฉบับที่ 12 ” ได้แก่ 1) ควบคุมปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลืองให้เหลือต่ำกว่า 4,000 ล้านตัน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานร้อยละ 38 และลดสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ให้เหลือร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2553 2) ปรับระดับการใช้พลังงานที่ไม่ใช่ประเภทฟอสซิลให้มีสัดส่วนถึงร้อยละ 11.4 ของยอดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง 3) ลดกำลังการผลิตพลังงานสิ้นเปลืองให้เหลือ 3,660 ล้านตัน 4) เร่งสร้างฐานพลังงานขนาดใหญ่ 5 แห่ง ได้แก่ ฐานพลังงานมณฑลซานซี แอ่งออร์ดอส ฝั่งตะวันออกเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและเขตปกครองตนเองซินเจียง 5) ลดสัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ GDP ให้เหลือร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2553 6) ลดการปล่อยฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) มากกว่าร้อยละ 30 7) เร่งแก้ปัญหาการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้า พร้อมกับยกระดับคุณภาพการให้บริการ

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จากกรมพลังงานแห่งชาติจีนยังเผยว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดนโยบายสนับสนุนทางด้านการเงินและภาษี การบริหารการลงทุน ตลอดจนผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งทางการจีนจะปรับลดรายการที่ต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร พร้อมกับส่งเสริมทุนภาคเอกชนและทุนต่างประเทศลงทุนในวงการพลังงาน จะเห็นว่าพร้อมกันกับการพัฒนาพลังงาน จีนเน้นย้ำเรื่องคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและมลพิษ นักธุรกิจไทยที่ลงทุนหรือวางแผนที่จะลงทุนในสาขาที่เกี่ยวข้องและสร้างผลด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม อาจต้องใคร่ครวญดูอีกที
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online