game bắn cá mập

กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่ของมณฑลยูนนานสร้างสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์

28 Dec 2023
นับจนถึงเดือนธันวาคม 2566 ปัจจุบันมณฑลยูนนานมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่ (พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์) รวม 28.41 ล้านกิโลวัตต์ แบ่งเป็น กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 14.76 ล้านกิโลวัตต์ และกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 13.65 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 107 ร้อยละ 63 และร้อยละ 196 ตามลำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 23 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของมณฑลยูนนาน แซงหน้ากำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 2 ของมณฑลยูนนาน รองจากกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ ทั้งนี้ ในปี 2566 การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำมีปริมาณลดลงเนื่องจากภัยแล้ง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 แม่น้ำล้านช้างมีปริมาณน้ำลดลงประมาณร้อยละ 25 ส่งผลให้เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำแต่ละแห่งในแม่น้ำล้านช้างผลิตไฟฟ้าลดลงประมาณร้อยละ 22-28 สวนทางกับความต้องการอุปโภคไฟฟ้าในมณฑลยูนนานที่เพิ่มขึ้น แต่ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 มณฑลยูนนานมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่กว่า 35,800 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 52 โดยในวันที่ 9 และ 10 ธันวาคม 2566 ที่มีสถิติการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่รายวันสูงสุดในประวัติศาสตร์ด้วยปริมาณวันละ 257 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง และ 284 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ตามลำดับ โดยเฉพาะปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมรายวันที่ทะลุหลัก 200 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงเป็นครั้งแรก จึงช่วยทดแทนปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ลดลงได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ มณฑลยูนนานตั้งเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่ให้ได้มากกว่า 50 ล้านกิโลวัตต์ ภายใน 3 ปี (2566-2568) ปีละไม่ต่ำกว่า 15 ล้านกิโลวัตต์ โดยภายในปี 2566 นับจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2566 มณฑลยูนนานมีโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานใหม่เพิ่มขึ้น 14.58 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.85 เท่า แบ่งเป็น โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 5.643 ล้านกิโลวัตต์ และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8.937 ล้านกิโลวัตต์ เพื่อบรรลุการเป็นมณฑลแห่งพลังงานสีเขียว ซึ่งปัจจุบันมณฑลยูนนานมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียวและมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 และร้อยละ 90 ตามลำดับ

ที่มา: //yn.yunnan.cn/system/2023/12/14/032872699.shtml
//www.chinapower.com.cn/tynfd/gnxw/20231215/228557.html

ยูนนาน ไฟฟ้า พลังน้ำ พลังงานสะอาด
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập kunming_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online