game bắn cá mập

การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดของมณฑลเจียงซี

12 Jan 2024

มณฑลเจียงซีให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งปรับและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพลังงาน และสร้างระบบพลังงานที่สะอาดและคาร์บอนต่ำ ทำให้การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 มณฑลเจียงซีมีการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนกว่า 29 ล้านกิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 50.1 ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดของมณฑล(58 ล้านกิโลวัตต์)สะท้อนว่า กำลังการผลิตติดตั้ง[1] พลังงานหมุนเวียนของมณฑลเจียงซีกลายเป็นองค์ประกอบหลักของการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งมณฑล แทนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินแบบดั้งเดิม นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของมณฑล

ตามแผนพัฒนาพลังงานระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) ของมณฑลเจียงซีระบุว่า เจียงซีจะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งยังมุ่งลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนใหม่กว่า 18 ล้านกิโลวัตต์ ภายในปี 2568 แบ่งเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 16 ล้านกิโลวัตต์ (รวมกว่า 24 ล้านกิโลวัตต์) และกำลังการผลิตพลังงานลมกว่า 2 ล้านกิโลวัตต์ (รวมกว่า 7 ล้านกิโลวัตต์) และพลังงานชีวมวลกว่า 4 แสนชั่วโมงกิโลวัตต์ (รวมกว่า 1.2 ล้านกิโลวัตต์) โดยเฉพาะสนับสนุนให้ติดตั้งแผ่น solar cell บนหลังคาอาคาร โรงบำบัดน้ำเสีย หลุมฝังกลบขยะ สถานที่บริการทางหลวง สถานีเติมน้ำมัน รวมถึงเนินเขาที่ห่างไกล ทั้งนี้ ในปี 2565 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนของเจียงซีกว่า 4.5 หมื่นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 คิดเป็นร้อยละ 25.3 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าของทั้งมณฑล ในจำนวนนี้ การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์สูงกว่า 2.3 หมื่นล้านชั่วโมงกิโลวัตต์ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 17.2 ล้านตัน แหล่งอ้างอิง

[1] ความสามารถสูงสุดที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online