game bắn cá mập

กว่างซีพร้อมทุ่มงบประมาณพัฒนาท่อก๊าซ เร่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม

18 Nov 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ทางการกว่างซีวางแผนทุ่มงบประมาณ 61,000 ล้านหยวน เพื่อขยายท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุมพื้นที่ระดับอำเภอทั่วมณฑล (ไม่เฉพาะเขตเมือง) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560

ลักษณะทางกายภาพของกว่างซีเป็นข้อจำกัดที่ทำให้มณฑลแห่งนี้เป็นพื้นที่ขาดแคลนพลังงาน และจำเป็นต้องพึ่งพิงแหล่งพลังงานจากนอกพื้นที่กว่าร้อยละ 70 ไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน น้ำมันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ รัฐบาลกลางยังได้กำหนดค่าดัชนีการใช้พลังงานของกว่างซีว่า ภายในปี 2558 จะต้องควบคุมการบริโภคพลังงานถ่านหินไม่เกิน 84 ล้านตัน และภายใต้แผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 12 (ระหว่างปี 2554-2558) การบริโภคพลังงานจะต้องขยายตัวเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ทว่า ปัจจุบัน ระบบอุตสาหกรรมและความเป็นเมืองของกว่างซีกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ขนาดเศรษฐกิจและการลงทุนที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการบริโภคพลังงานพุ่งสูงขึ้น พร้อมกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริบทข้างต้น ทางการกว่างซีเล็งเห็นว่าพลังงาน “ก๊าซธรรมชาติ” เป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานสะอาด (แทบไม่มีส่วนประกอบสารซัลเฟอร์ ฝุ่นละออง และวัตถุอันตรายอื่น ๆ)

หากเปรียบเทียบกับพลังงานถ่านหิน พบว่า สามารถลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ 100 เปอร์เซนต์ ลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ได้ 50 เปอร์เซนต์ ฉะนั้น การขยายงานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมณฑลจึงเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในมณฑล

เจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปประจำเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Development and Reform Commission, 广西省个人成长和鼎新理事会会) ให้ข้อมูลว่า โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่รัฐบาลกลางได้วางโครงการในกว่างซีมีอยู่ 3 โครงการ

โครงการท่อส่งก๊าซตะวันตกสู่ตะวันออกหมายเลข 2 (The Second WestEast Gas Pipeline) และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจีน-พม่าเริ่มเปิดใช้งานแล้ว ขณะที่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของเมืองเป๋ยไห่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

แผนงานระยะใกล้ ทางการกว่างซีตั้งเป้าหมายว่า ภายในสิ้นปี 2558 กว่างซีจะสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายหลัก 3 สาย รวมความยาว 1,345 กิโลเมตร มีกำลังการส่งปีละ 27,000 ล้านลูกบาศก์เมตร มุลค่าการลงทุน 22,200 ล้านหยวน

นักวิชาการ เห็นว่า ความคืบหน้าของโครงการท่อส่งก๊าซสู่อำเภอจะมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเร่งผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของกว่างซี โดยเฉพาะระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ “น้ำมันสู่แก๊ส” และระบบอุตสาหกรรม “ถ่านหินสู่ก๊าซ”

นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดต้นทุนประกอบการธุรกิจ ยังจะช่วยกระตุ้นการบริโภคภายใน รักษาระดับการเติบโต และส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วย

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online