game bắn cá mập

จีนกำหนดเป้าหมายเศรษฐกิจปี 2567 ที่ประมาณร้อยละ 5

6 Mar 2024

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2567 นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียงกล่าวกำหนดเป้าหมายเศรษฐกิจปี 2567 ของจีนต่อที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 14 ครั้งที่ 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้

(1) GDP จะขยายตัวประมาณร้อยละ 5 ซึ่งเท่ากับเป้าหมายเศรษฐกิจของปี 2566 โดยระบุว่า เป้าหมายดังกล่าวได้คำนึงถึงปัจจัยจากภายในประเทศและภายนอก รวมถึงความต้องการส่งเสริมการจ้างงาน และจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ตลอดจนสะท้อนความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจมีผลลัพธ์ที่ดีในปี 2567 อย่างไรก็ดี การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวในปี 2567 ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยการแสดงผลของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและความพยายามของทุกภาคส่วน (2) เพิ่มจำนวนการจ้างงานใหม่มากกว่า 12 ล้านคน และอัตราการว่างงานอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.5 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับเป้าหมายปี 2566 (3) CPI เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 (4) ผลผลิตธัญพืชและอาหารมากกว่า 6.5 แสนล้านกิโลกรัม (5) ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วย GDP จะลดลงประมาณร้อยละ 2.5

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีหลี่ฯ ได้กำหนดภารกิจหลัก 10 ประการของรัฐบาลจีนในปี 2567 ได้แก่

(1) การสร้างระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและเร่งพัฒนาพลังการผลิตใหม่ที่มีคุณภาพ (new quality productivity) (2) ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจีนผ่านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษา และให้จีนสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีมากขึ้น (3) ขยายอุปสงค์ภายในประเทศและกระตุ้นการบริโภค (4) ผลักดันการปฏิรูปในประเทศ เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ (5) ส่งเสริมการเปิดประเทศ ซึ่งจะขยายการนำเข้าสินค้าคุณภาพสูงจากต่างประเทศและเพิ่มความสะดวกสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาทำงาน ศึกษา และท่องเที่ยวในจีน (6) การบูรณาการระหว่าง การพัฒนาและความมั่นคง โดยจะควบคุมความเสี่ยงจากภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาระหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่น สถาบันการเงินขนาดกลางและเล็ก และรักษาความมั่นคงทางอาหาร/พลังงาน/ห่วงโซ่ธุรกิจ/ห่วงโซ่อุปทาน      (7) ผลักดันภารกิจด้าน “three rural issues” (เกษตรกรรม ชนบท และเกษตรกร) (8) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล ระหว่างเขตเมือง -เขตชนบท และภูมิภาคต่าง ๆ (9) เปลี่ยนผ่านสู่รูปแบบการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำ (10) ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะส่งเสริมการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน แหล่งที่มา
  1. 最全!50个静态场景看2024《当局任务报告》全文
จีนGDP จีนจีน เศรษฐกิจจีน GDP เป้าหมายเศรษฐกิจเป้าหมายเศรษฐกิจจีนปี 2567
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Beijing_admin

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online