game bắn cá mập

12 หน่วยงานจีนจับมือผลักดันการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมหลัก 9 ประเภท

25 Jan 2013
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2556 หน่วยงานสำคัญของจีน 12 แห่ง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (中国工信部) คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ (商务局) ได้ร่วมกันออกประกาศ “ความคิดเห็นว่าด้วยการเร่งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสำคัญ” โดยมีเป้าหมายควบรวมบริษัทในกลุ่มธุรกิจหลัก 9 ประเภท ได้แก่ ยานยนต์ เหล็กกล้า ปูนซีเมนต์ การต่อเรือ แร่ธาตุหายาก เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตอลูมิเนียมด้วยเทคโนโลยี Electrolysis การแพทย์ และอุตสาหกรรมการเกษตร

ตามประกาศดังกล่าว แต่ละภาคธุรกิจมีการกำหนดเป้าหมายการควบรวมเพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันให้กับธุรกิจประเภทนั้นๆ เช่น ภาคธุรกิจปูนซีเมนต์ กำหนดว่า ในปี 2558 กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกต้องมีส่วนแบ่งการตลาดถึงร้อยละ 35 และมี 3 – 4 บริษัทที่มีกำลังการผลิตปูนเม็ด (Clinker 水泥沙熟料—ส่วนประกอบหลักในการผลิตปูนซีเมนต์) มากกว่า 100 ล้านตัน ขณะที่กลุ่มธุรกิจเหล็กกล้า กำหนดว่า ในปี 2558 สัดส่วนการตลาดของบริษัทขนาดใหญ่ 10 อันดับแรกต้องอยู่ที่ร้อยละ 60

ถึงแม้ว่าการปรับโครงสร้างโดยการควบรวมบริษัทในกลุ่มธุรกิจต่างๆจะช่วยให้บริษัทของจีนมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในเวทีโลก แต่ด้วยประกาศดังกล่าวเป็นเพียง “ความคิดเห็น” ยังคงขาดรายละเอียดการดำเนินงานที่ชัดเจน กอปรกับการควบรวมบริษัทข้ามเขตพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนประเด็นการถือครองหุ้นยังคงแฝงไว้ซึ่งปัญหาการจัดสรรผลประโยชน์ การดำเนินงานปรับโครงสร้างจึงอาจใช้เวลามากกว่าที่กำหนด อย่างไรก็ดี การออกประกาศดังกล่าวก็แสดงถึงความพยายามในการผลักดันการปรับโครงสร้าง และพยายามผลักดันให้ภาคธุรกิจพิจารณาปรับโครงสร้างเองตามปัจจัยพื้นฐานของตลาด
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online