game bắn cá mập

เศรษฐกิจมณฑลกุ้ยโจวเติบโต 4.9% ในปี 2566

2 Feb 2024

ในปี 2566 เศรษฐกิจของมณฑลกุ้ยโจวยังมีแนวโน้มที่ดี โดยมีมูลค่า GDP 2,091,325 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 4.9 แบ่งเป็นภาคการเกษตร 289,428 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ภาคอุตสาหกรรม 731,144 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 และภาคบริการ 1,070,753 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 โดยมีสัดส่วน 14:35:51

ตลาดภายในมณฑลถือว่ามีความคึกคักเพิ่มขึ้นและการค้าปลีกออนไลน์เติบโตค่อนข้างดี โดยในปี 2566 ยอดค้าปลีกเติบโตร้อยละ 5.9 สินค้าที่มีการขยายตัวที่ดี ได้แก่ สุราและบุหรี่ รองลงมาได้แก่ ของใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเครื่องประดับ ส่วนการค้าปลีกออนไลน์ของธุรกิจ ขนาดใหญ่เติบโตร้อยละ 77.6 ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลงร้อยละ 0.3 โดยสินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ อาหาร สุราและบุหรี่ ที่พักอาศัย สินค้าด้านคมนาคมและการสื่อสาร ส่วนสินค้าที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ เสื้อผ้า สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วัฒนธรรมและสันทนาการ

การค้าระหว่างประเทศเติบโตต่อเนื่อง และตัวเลขส่งออกเป็นบวก โดยมีมูลค่าการค้า 75,979 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 52,023 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.6 และมูลค่าการนำเข้า 23,926 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 6.7

การลงทุนเติบโตดี โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง แม้มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลงร้อยละ 5.7 แต่มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 เช่น สาขาพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ำ และสาขาการผลิต ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงขยายตัวร้อยละ 11.9 เช่น สาขาสารสนเทศเติบโตร้อยละ 59.3 และสาขาอุปกรณ์การบินและอวกาศเติบโตร้อยละ 32.3

รายได้เฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้น เฉลี่ยคนละ 27,098 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 แบ่งเป็นรายได้เฉลี่ยของประชากรในเขตเมือง 42,772 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และรายได้เฉลี่ยประชากรในเขตชนบท 14,817 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1

ที่มา: //baijiahao.baidu.com/s?id=1785330042951198180

&wfr=spider&for=pc

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập kunming_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online