game bắn cá mập

เมืองเซี่ยเหมินเร่งใช้แผนปฎิบัติการเพื่อการสร้างระบบอุตสาหกรรมสีเขียว ผลิตคาร์บอนต่ำที่มีประสิทธิภาพสูง

28 Dec 2023

สำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาและปฎิรูปร่วม และสำนักนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของเมืองเซี่ยเหมินประกาศ “แผนปฎิบัติการการปล่อยคาร์บอนสูงสุดในภาคอุตสาหกรรมเมืองเซี่ยเหมิน” โดยแบ่งภารกิจเป็น 5 ด้าน และแผนการดำเนินการ 7 ด้าน

ภารกิจหลัก 5 ด้าน

1)ปรับปรุงโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมเชิงลึก ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชั้นนำที่ผลิตคาร์บอนต่ำ รวมถึงการอบรม แบ่งปันความรู้อุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ และระงับการพัฒนาโครงการที่มีการปล่อยมลพิษสูงและใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

    2) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง พัฒนาพลังงานสะอาด เร่งการสร้างระบบไมโครกริด[1]

3) ส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีที่ช่วยลดการผลิตคาร์บอน 4) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างโรงงานสีเขียวที่ผลิตคาร์บอนต่ำ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจสีเขียวขนาดเล็ก 5) พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเต็มที่

แผนการดำเนินการ 7 ด้าน 

1) ดำเนินการลดการผลิตคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม 2) อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม และปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสีเขียว 3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนวิสาหกิจต่าง ๆ ให้ใช้ระบบโครงสร้างอุตสาหกรรมนี้ 4) ปรับปรุงระบบรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ 5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างจริงจัง เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิล 7) ปรับปรุงและจัดการควบคุมดูแลเศรษฐกิจหมุนเวียนในเขตอุตสาหกรรม อาทิ เขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทค Torch เมืองเซี่ยเหมิน และ Xiamen Haicang Taiwan Business Investment Zone เขตการลงทุนสำหรับนักลงทุนไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งแผนการปฎิบัติการนี้เน้นการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองเซี่ยเหมิน ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทย โดยไทยสามารถเรียนรู้แผนการปฎิบัติการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในยุคเศรษฐกิจพลังงานใหม่ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 แหล่งอ้างอิง

[1] ระบบผลิต กักเก็บ และจ่ายไฟฟ้าภายในระบบเดียวแบบครบวงจร เป็นโซลูชันพลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืนโมเดลใหม่ และพลังงานสะอาด

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online