game bắn cá mập

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลนครคุนหมิง

12 Feb 2013
นายหลี่ เหวินหรง นายกเทศมนตรีนครคุนหมิงได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลนครคุนหมิง ต่อที่ประชุมสภาประชาชนนครคุนหมิงสมัยที่ 13 ครั้งที่ 4 สรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2555

เศรษฐกิจ GDP 301,100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 แบ่งเป็นภาคเกษตรกรรม 15,916 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 ภาคอุตสาหกรรม 137,848 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 และภาคบริการ 147,350 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ครองสัดส่วน 5.3:45.8:48.9

รายได้การคลังท้องถิ่น 37,800 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 รายได้เฉลี่ยประชากรในเขตเมือง 25,706 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และเขตชนบท 8,200 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3.1 อัตราการว่างงานร้อยละ 2.38

คมนาคม รถไฟใต้ดินสาย 6 เปิดเดินรถเฟสแรก ระหว่างสนามบินฯ กับสถานีรถโดยสารสายตะวันออก ส่วนสาย 1 และสาย 2 อยู่ระหว่างการวิ่งทดลองระบบ และรถเมล์สาธารณะเดินรถครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองร้อยละ 40

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมีมูลค่าการผลิต 77,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.5 ของภาคอุตสาหกรรมนครคุนหมิง

ท่องเที่ยว มีโครงการลงทุนที่สำคัญ 38 โครงการ รวมมูลค่า 6,030 ล้านหยวน ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.137 ล้านคน นักท่องเที่ยวภายในประเทศ 45.805 ล้านคน และมีรายได้ท่องเที่ยวรวม 42,660 ล้านหยวน

การบรรเทาภัยแล้ง ดำเนินโครงการแหล่งเก็บน้ำระดับมณฑล 23 โครงการ ระดับเมือง 536 โครงการ แก้ไขปัญหาน้ำดื่มให้กับประชาชนราว 700,000 คน และมีพื้นที่ป่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47

เป้าหมายปี 2556

GDP เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13 รายได้การคลังท้องถิ่นเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15 การลงทุนในทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 การค้าปลีกเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 16 รายได้เฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 4 อัตราการว่างงานร้อยละ 4 และอัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรร้อยละ 0.6
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online