game bắn cá mập

มณฑลเจียงซีเผยแพร่แผนพัฒนาเศรษฐกิจประจำปี 2567

5 Mar 2024
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 รัฐบาลเจียงซีประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจประจำปี 2567 โดยมีมาตรการและเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้

(1) เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ มูลค่า GDP ของมณฑลเจียงซีขยายตัวร้อยละ 5 มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 การจำหน่ายสินค้าบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 และรายได้ต่อหัวของชาวเมืองและชาวชนบทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และร้อยละ 7 ตามลำดับ

(2) ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการดำเนินแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ “1269” (ปี 2566 – 2569) ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของมณฑลเจียงซี ภายในปี 2569 โดยเน้นการยกระดับความทันสมัยของห่วงโซ่อุตสาหกรรมหลัก 12 สาขาอย่างครบวงจร ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เครื่องจักรและอุปกรณ์ พลังงานใหม่ ปิโตรเคมี วัสดุก่อสร้าง เหล็ก การบิน อาหาร สิ่งทอและเสื้อผ้า ยาและการแพทย์ และเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงที่แข็งแกร่ง ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วัสดุใหม่ที่ผสมทองแดง (Copper-based) แบตเตอรี่ลิเธียมและ solar cell ทังสเตนและแร่ธาตุหายาก ดิจิทัล (VR AI และ IoT) และวัสดุใหม่ทางเคมี รวมทั้งรักษาอัตราการเติบโตของรายได้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของมณฑลให้สูงกว่าร้อยละ 9 ต่อปี

(3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินโครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่ 3,670 ราย และมูลค่าการลงทุนสูงกว่า 1 ล้านล้านหยวน อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงนครหนานชาง-เมืองจิ่วเจียง มณฑลเจียงซี โครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติฉางเป่ย ระยะที่ 3 และโครงการรถไฟความเร็วสูงนครฉางซา-เมืองก้านโจว มณฑลเจียงซี เป็นต้น

(4) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เน้นการส่งเสริมการบริหารจัดการการฟื้นฟูแหล่งแร่ธาตุหายาก[1] รวมทั้งการทำลายแร่ธาตุที่เหลือใช้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าหมายการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวจากเขตแร่ธาตุหายากที่ไม่ใช้งานแล้วสูงกว่า 3,750 ไร่ และฟื้นฟูพื้นที่ปลูกป่าไม้ให้สูงกว่า 670,000 ไร่

(5) ด้านพลังงานใหม่ เร่งการพัฒนาเมืองอี่ชุน เป็นแหล่งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ที่สำคัญระดับชาติ รวมถึงแบตเตอรี่ลิเธียม และยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมเมืองอิงถาน เป็นฐานการผลิตวัสดุใหม่ที่ผสมทองแดงที่มีชื่อเสียง และส่งเสริมเมืองซินหยู่ สร้างเมืองแห่งการผลิตเหล็กของจีน แหล่งอ้างอิง


[1] มณฑลเจียงซีเป็นมณฑลแห่งแร่ธาตุหายากที่มีปริมาณสำรองมากเป็น 3 อันดับแรกของจีน และเป็นแหล่งที่มีปริมาณสำรองแร่กลุ่มไอออนมากที่สุดของจีน ส่งผลให้เป็นพื้นที่บุกเบิกแร่หายากเก่าแก่ที่สุดของประเทศ และเกิดปัญหาทางระบบนิเวศวิทยาอย่างหนัก เช่น การพังทลายของดิน น้ำท่วม มลพิษทางน้ำ สภาพความเป็นกรดสูงของดิน

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online