game bắn cá mập

มณฑลเจียงซีสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพของมณฑลเจียงซี

18 Mar 2024
เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2567 มณฑลเจียงซีได้ออกแผนปฏิบัติการ “1269” ซึ่งตั้งเป้าหมายการผลักดัน ห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ โดยเน้นการชูจุดแข็งของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของมณฑลเจียงซี และกำหนดทิศทางการพัฒนาโครงสร้างของอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้

           (1) เน้นการผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม อาทิ สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ และการผลิตอะไหล่     ยานยนต์ โดยเร่งการผลักดันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) แก่อุตสาหกรรม

           (2) สนับสนุนอุตสาหกรรมเกิดใหม่ เร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมดิจิทัล  ;  การบิน พลังงานใหม่ การผลิตและอุตสาหกรรมการแพทย์ เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจของมณฑลเจียงซีอย่างยั่งยืน

           (3) เน้นการวางยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเน้นการจัดตั้งสถาบันวิจัยทางเทคโนโลยีและห้องทดลองเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การปฏิรูปนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการค้าออนไลน์ที่ทันสมัย การพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจทุกขนาด

           ทั้งนี้ ปัจจุบันมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มณฑลเจียงซีเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์เพิ่มขึ้นมากกว่ามูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มณฑลเจียงซีร้อยละ 28 ช่วยสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่ารวมกว่าล้านล้านหยวน               แหล่งอ้างอิง
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online