game bắn cá mập

มณฑลเจียงซีมุ่งพัฒนาเป็นมณฑลอุตสาหกรรม เหมืองเเร่ที่เเข็งเเกร่ง

1 Apr 2024
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 มณฑลเจียงซีได้ประกาศแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ธาตุ (这对于进每一步减弱矿物资本公司全链接管理的履行定见) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

       3.1 ดำเนินการตรวจสอบสิทธิการขุดเหมืองแร่อย่างครอบคลุมเป็นประจำทุกปี โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อกำกับดูแลและปกป้องทรัพยากรแร่ธาตุ ประกอบด้วยหน่วยงานจากหลายภาคส่วน อาทิ กรมทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยงานบนิเวศวิทยาฉุกเฉินและสันติบาลประชาชน เพื่อร่วมสำรวจ/คุ้มครองทรัพยากรแร่ธาตุธรรมชาติ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานของวิสาหกิจเหมืองแร่และการขนส่งผลิตภัณฑ์แร่ นอกจากนั้น มณฑลเจียงซียังมีการดำเนินการตรวจสอบสิทธิการขุดเหมืองแร่กับวิสาหกิจอย่างครอบคลุมปีละครั้ง รวมถึงการสุ่มตรวจการขุดเหมืองแร่เฉพาะจุด เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบเหมืองแร่ที่ผิดกฎหมาย

        3.2 สร้าง 5 เขตเศรษฐกิจเหมืองแร่โดดเด่น อุตสาหกรรมแร่ถือเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของมณฑลเจียงซี โดยมณฑลเจียงซีได้สร้างเขตเศรษฐกิจเหมืองแร่ที่โดดเด่นทั้งหมด 5 เขต ประกอบด้วย เขตกั้นเป่ยเหยียนเจียง เขตทะเลสาบหูหยาง เขตกั้นตงเป่ย เขตกั้นซีเป่ย และเขตกั้นจงหนาน เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของมณฑลเจียงซี ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีขั้นสูงในการขุดเจาะและค้นหาและการใช้ทรัพยากรแร่ธาตุให้เกิดประโยชน์สูงสุด

        ทั้งนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้เเข็งแกร่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของมณฑลเจียงซี ภายใต้แผนปฏิบัติการ “1269”[1] ซึ่งมุ่งยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมด้านการผลิตของมณฑลให้มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

แหล่งอ้างอิง    


[1] แผนปฏิบัติการ “1269” ของมณฑลเจียงซี: แผนการเสริมสร้างและขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตถึง 12 ห่วง และสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต 6 กลุ่ม เพื่อบรรลุเป้าหมายรายได้เฉลี่ยต่อปีของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วทั้งมณฑลเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ต่อปี ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่วิสาหกิจที่ต้องการมาลงทุนมากขึ้น โดยมีระยะเวลาแผนปฎิบัติการช่วงปี 2023 – 2026

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online