game bắn cá mập

ภาพรวมเศรษฐกิจประจำปี 2566 ของมณฑลฝูเจี้ยนเติบโตเชิงบวก

5 Mar 2024
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนเผยแพร่รายงานภาวะเศรษฐกิจของมณฑลฝูเจี้ยนประจำปี 2566 ดังนี้ (1) เศรษฐกิจของมณฑลฝูเจี้ยนมีแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่า GDP ทั้งหมด 5.44 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (2) เศรษฐกิจดิจิทัลมีมูลค่า 2.9 ล้านล้านหยวน และเศรษฐกิจทางทะเลมีมูลค่า 1.2 ล้านล้านหยวน (3) ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวร้อยละ 5 ซึ่งการขยายตัวยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด (ร้อยละ 6.5) โดยยอดการค้าปลีกออนไลน์ขยายตัวร้อยละ 5 คิดเป็นร้อยละ 27 ของยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดของมณฑล (4) รายได้ภาครัฐ 5.9 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 การลงทุนสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 รายได้ต่อหัวของประชากรชาวเมืองและชาวชนบทขยายตัวร้อยละ 4.3 และ 6.9 ตามลำดับ

(5) การค้าต่างประเทศลดลง โดยมูลค่าการค้าต่างประเทศ 1.97 ล้านล้านหยวน ลดลงร้อยละ 0.2 แบ่งเป็นการส่งออก 1.18 ล้านล้านหยวน ลดลงร้อยละ 2.7 และการนำเข้า 7.98 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น   ร้อยละ 3.9 โดยมีวิสาหกิจภาคเอกชนเป็นพลังขับเคลื่อนการเติบโตทางการค้าต่างประเทศเป็นหลัก มูลค่าการค้าต่างประเทศของวิสาหกิจภาคเอกชนเท่ากับ 1.15 ล้านล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 58.5 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งมณฑล สำหรับการค้ากับกลุ่มประเทศตามข้อริเริ่ม BRI สูงกว่า 1 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ขณะที่การค้ากับอาเซียนมีมูลค่า 4.1 แสนล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 21 ของการค้าต่างประเทศทั้งมณฑล สำหรับสินค้าส่งออกที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ได้แก่ แบตเตอรี่ลิเธียม ยานยนต์ไฟฟ้า และแผง solar cell มูลค่าส่งออก 1.37 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และการส่งออกเรือประกอบสำเร็จเพิ่มขึ้นร้อยละ 45

ทั้งนี้ ปัจจัยที่สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจฝูเจี้ยน อาทิ การฟื้นตัวภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ การบริโภคและการลงทุนภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น แนวโน้มการจ้างงานที่ดีขึ้น และธุรกิจที่เป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ของเศรษฐกิจ อาทิ ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและแผง solar cell มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แหล่งอ้างอิง
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online