game bắn cá mập

ปี 56 เมืองฝางเฉิงก่าง “ฟิต” ทำผลงานดี ดัชนีเศรษฐกิจ “พุ่ง” สูงต่อเนื่อง

10 Mar 2014

เว็บไซต์ข่าวอ่าวเป่ยปู้ : ปีที่ผ่านมา (ปี 56) เมืองฝางเฉิงก่างของกว่างซียังคงรักษาเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจหลายรายการมีการขยายตัวอยู่ในชั้นแนวหน้าของมณฑล

เมืองฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang City, 广西防城港市市) เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่สุดในอ่าวเป่ยปู้ (Beibu Gulf, 中部湾) หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ “อ่าวตังเกี๋ย”

เมืองแห่งนี้มีพรมแดนติดประเทศเวียดนามทั้งทางบก (ผ่านด่านตงซิง) และทางทะเล

ภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่า 100,045 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 23.3 ในจำนวนนี้เป็นมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 95,935 ขยายตัวร้อยละ 24.2

อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต แปรรูป และถลุงโลหะ (เหล็ก ทองแดง นิเกิลอัลลอยด์) อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG และยางมะตอย) อุตสาหกรรมแปรรูปน้ำมันพืช อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมฟอสฟอรัสซัลเฟอร์ (ส่งออกคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 55 ของทั้งประเทศ)

ภาคการลงทุน การลงทุนในทรัพย์สินถาวรมีมูลค่า 47,545 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 14.5 (เพิ่มจากปี 55 ร้อยละ 2.5 จุด) ในจำนวนนี้แบ่งเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 22,814 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 31.5 การลงทุนเพื่อการปรับปรุงใหม่ 12,312 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 39.5 และการลงทุนเพื่อการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ 10,012 ล้านหยวน (โครงการลงทุนสำคัญ คือ ถลุงเหล็ก การผลิตทองแดง และไฟฟ้านิวเคลียร์)

มูลค่าการลงทุนจริงจากต่างประเทศ (Foreign capital actually utilized) 291 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 21.1 และมูลค่าการลงทุนจากต่างมณฑล 35,790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 8.3

ภาคการคมนาคมขนส่ง ท่าเรือมีปริมาณขนถ่ายสินค้า 106 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 5 แบ่งเป็นปริมาณการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรือฝางเฉิง 69.7 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1) และปริมาณการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรือกลางและขนาดเล็ก 35.9 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9) มีการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ 309,800 TEUs (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6)

อัตราหมุนเวียน (Turnover) ของการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางถนน 9,690 ล้านตัน-กิโลเมตร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2) และอัตราหมุนเวียนการขนส่งทางทะเล 24,500 ล้านตัน-กิโลเมตร (เสมอตัวกับปีที่ผ่านมา)

ภาคการอุปโภคบริโภค มูลค่าการค้าปลีกอุปโภคบริโภคเท่ากับ 8,143 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 14.2

ภาคการท่องเที่ยว นโยบายการเปิดสู่ภายนอก (—คลิ๊ก) และการฟื้นเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลสู่ฮาลองเบย์ของเวียดนาม ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น

เมืองฝางเฉิงก่างมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเยือนทั้งสิ้น 9,651,100 คน ขยายตัวร้อยละ 19.6 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน 6,179 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 22.7

ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีจำนวน 0.146 ล้านคน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.07 รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 43.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 22.5

ภาคการค้าต่างประเทศ การพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองฝางเฉิงก่างกับอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน รวมทั้งพื้นที่ตอนในทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ส่งผลให้ยอดการค้าการลงทุนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

เมืองฝางเฉิงก่างมีมูลค่าการค้าต่างประเทศ 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้เป็นมูลค่าการส่งออก 1,080 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 30.2 (สัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าการค้า ตปท.ทั้งหมด) มูลค่าการค้าชายแดน 22,850 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2

การค้ากับประเทศไทยผ่านด่านท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง มีมูลค่าทั้งสิ้น 225.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายเสียดุลการค้า มูลค่า 90.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กล่าวคือ มูลค่านำเข้า(จากไทย) 67.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 133.8 เปอร์เซนต์

(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.09 ของการค้า ตปท.ทั้งหมด) และมูลค่าส่งออก(ไปไทย) 157.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 25.48 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.59 ของการค้า ตปท.ทั้งหมด)

สินค้านำเข้า 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) สตาร์ชมันสำปะหลัง (2) ขี้แร่เหล็กกล้า (3) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนและบิวทาไดอีน  (4) ไม้ฟืนที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน (5) มันสำปะหลังแห้ง

สินค้าส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) ทองแดงบริสุทธิ์ แคโทด (2) กรดฟอสฟอริกชนิดฟู้ดเกรด (3) ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (4) รางเหล็ก (5) แผ่นอะลูมิเนียม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจจุบัน เมืองฝางเฉิงก่างได้เปิดเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้ามากกว่า 20 เส้นทาง ในจำนวนนี้เป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ 15 เส้นทาง (เช่น ฮ่องกง ไฮฟอง สิงคโปร์ กรุงเทพ กรุงมะนิลา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฝั่งแอฟริกาตะวันออก) มีเรือสินค้าเข้าเทียบท่ามากกว่า 20 เที่ยวต่อสัปดาห์ (มากที่สุดในกลุ่มท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้)

กล่าวได้ว่า ท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่างเป็นผู้รับหน้าที่หลักในการขนส่งสินค้าทางทะเลจากพื้นที่รอบอ่าวเป่ยปู้ สู่ภูมิภาคอาเซียน และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามรายงาน การขนส่งทางทะเลระหว่างเมืองฝางเฉิงก่างกับประเทศไทย (ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง) มีสายการเดินเรือที่ให้บริการอยู่ 2-3  แห่ง ได้แก่ บริษัท RCL บริษัท SICT และบริษัท MSC

 

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online