game bắn cá mập

ปี 2555 GDP จีนทะลุ 50 ล้านล้านหยวน เติบโต 7.8%

23 Jan 2013
หลังจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพีของจีนที่ชะลอตัวลงเป็นไตรมาสที่ 7 ติดต่อกัน จีดีพีของจีนได้เริ่มเติบโตเร็วขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 โดยถึงสิ้นปี มูลค่าจีดีพีของจีนทะลุ 50 ล้านล้านหยวน อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 7.8 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดในรอบ 11 ปี นายหม่า เจี้ยนถัง อธิบดีของกรมสถิติแห่งชาติจีนกล่าวเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 56 ว่า ตามการคำนวณเบื้องต้น มูลค่าจีดีพีของปี 2555 เท่ากับ 51,932,200 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยไตรมาสแรกเติบโตร้อยละ 8.1 ไตรมาสที่ 2 เติบโตร้อยละ 7.6 ไตรมาสที่ 3 เติบโตร้อยละ 7.4 และไตรมาสที่ 4 เติบโตร้อยละ 7.9 ทั้งนี้ มูลค่าจีดีพีในไตรมาสที่ 4 เติบโตร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 หากแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมแล้ว อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ (ภาคเกษตร) มีมูลค่า 5,237,700 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 อุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิ (ภาคอุตสาหกรรม) มีมูลค่า 23,531,900 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 และอุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิ (ภาคบริการ) มีมูลค่า 23,162,600 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 ปี 2555 การลงทุนในทรัพย์สินถาวรในเขตเมืองมีมูลค่า 36,483,500 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 (เมื่อหักปัจจัยด้านราคาออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3) อัตราการเติบโตต่ำกว่าปี 2554 ร้อยละ 3.4 โดยแบ่งเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 7,180,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 (เมื่อหักปัจจัยด้านราคาออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9) อัตราการเติบโตดังกล่าวนี้ต่ำกว่าปี 2554 ร้อยละ 11.9 ปี 2555 ยอดจำหน่ายสินค้าบริโภคมีมูลค่า 207,167 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 (เมื่อหักปัจจัยราคาด้านออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1) อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยเฉพาะเดือนธันวาคม ยอดจำหน่ายสินค้าบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 เมื่อหักปัจจัยราคาออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม การบริโภคและภาคการลงทุนที่ชะลอตัวแล้ว รายได้ของประชาชนเติบโตเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 รายได้โดยเฉลี่ยของประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองเท่ากับ 26,959 หยวน โดยรายได้ที่แท้จริงของประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองอยู่ที่ 24,565 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 และเมื่อหักปัจจัยด้านราคาออกแล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 อัตราการเติบโตมากกว่าปี 2554 ถึงร้อยละ 1.2 นายหม่า เจี้ยนถังกล่าวว่า ในขั้นตอนต่อไป จีนควรถือการปรับยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ควรปฏิรูปและดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคให้มีความเสรียิ่งขึ้น ตลอดจนใส่ใจการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มากขึ้น
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online