game bắn cá mập

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกจีนเปิดประชุมเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคในกว่างซี

17 Jul 2013

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : (9 ก.ค.56) นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เป็นประธานจัดการประชุมว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจส่วนภูมิภาคจีน ณ เขตฯ กว่างซีจ้วง

ในที่ประชุม นายหลี่ฯ เน้นย้ำถึงการวางแผนผลักดันการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ ปรับโครงสร้าง และส่งเสริมการปฎิรูป เพื่อบรรลุเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของปีนี้

ในการนี้ นายเผิง ชิงหัว (Peng Qing Hua) เลขาธิการพรรคฯ ประจำเขตฯ กว่างซีจ้วง นายเฉิน อู่ (Chen Wu) ผู้ว่าการเขตฯ กว่างซีจ้วง นายตู้ เจียหาว (Du Jia Hao) ผู้ว่าการมณฑลหูหนาน นายจู เสี่ยวตาน (Zhu Xiao Dan) ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง นายเฉิน หมิ่นเอ่อร์ (Chen Min Er) ผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจว นายโหลว ฉินเจี่ยน (Lou Qin Jian) ผู้ว่าการมณฑลส่านซี ได้รายงานสภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงครึ่งปีแรก พร้อมทั้งเสนอรายงานแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง

หลังจากที่ได้รับฟังรายงาน นายหลี่ฯ กล่าวว่า ปีนี้ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสามารถรักษาระดับการเติบโตอย่างเสถียรภาพ ดัชนีตัวหลักเป็นไปตามที่คาดการณ์ปีนี้ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงคืบหน้า ทว่าระบบเศรษฐกิจที่มีความสลับซับซ้อน โอกาสที่มาพร้อมกับความเสี่ยง สภาพเศรษฐกิจมีความเป็นไปได้ที่จะเติบโต หรือชะลอตัวลง

นายกฯ เน้นย้ำว่า ประเทศจีนจำเป็นต้องปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจจึงจะสามารถเติบโตอย่างมั่นคง (นายกฯ จีนได้ยกคำสำคัญ 3 คำ) ดังนั้น การวางแผนเชิงบูรณาการเพื่อผลักดันการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการปฎิรูปจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพจะช่วยสร้างปัจจัยที่มีประสิทธิภาพต่อการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจจะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอาศัยการปฎิรูปเพื่อขจัดอุปสรรค์เชิงโครงสร้างกลไก ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ

การปรับปรุงโครงสร้างในระดับมหภาคจะต้องมองการณ์ไกล ทำให้เศรษฐกิจเติบโตในระดับที่เหมาะสม อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการจ้างงานต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (Lower Limit) ขณะที่ราคาสินค้าต้องไม่ขยายตัวเกินเพดาน (Upper Limit)

นายหลี่ฯ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ต้องอาศัยการปฎิรูปและการเปิดสู่ภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ใช้การปรับปรุงโครงสร้างในการผลักดันการยกระดับและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ และดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ

ขณะเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปีนี้ จะต้องส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างระบบอุตสาหกรรม (Industrialization) และระบบข้อมูลสารสนเทศ (Informatization) ผลักดันความเป็นเมืองรูปแบบใหม่ (New Urbanization) โดยอาศัยคนเป็นหัวใจสำคัญ

เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และกำจัดอุตสาหกรรมล้าสมัย เร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เร่งปฎิรูประบบบริหารจัดการ ระบบภาษีการคลัง ระบบการเงิน และระบบราคาสินค้า เพื่อแสดงบทบาทกลไกตลาด กระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุนเอกชน และสร้างความคึกคักให้กับตลาด นายหลี่ฯ ชี้ว่า การพัฒนาพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกพร้อมกัน เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และเป็นการยกระดับเศรษฐกิจจีน การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่มีลักษณะแตกต่างกันของจีน ส่วนกลางจะให้การสนับสนุนพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนในพื้นที่ยากจน ขณะที่พื้นที่ภาคตะวันออกจะต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้าง ผลักดันการยกระดับระบบอุตสาหกรรม สะท้อนระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ จะต้องผลักดันความเชื่อมโยงของระบบโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค และการสร้างระบบตลาดเดียว เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาระดับภูมิภาคที่มีลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

นายหลี่ฯ เน้นย้ำในตอนท้ายว่า ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกหรือพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก จะต้องให้ความสำคัญกับคำว่า “ประชาชน” เป็นอันดับแรก การพัฒนาต้องทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และประชาชนได้รับผลประโยชน์

นายเผิง ชิงหัว เลขาธิการพรรคฯ ประจำเขตฯ กว่างซีจ้วง กล่าวว่า การประชุมฯ ครั้งนี้เป็นโอกาสดีของกว่างซีเองในการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ทันสมัยของมณฑลอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของกว่างซี นายเผิงฯ กล่าวว่า กว่างซีจะผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ อาศัยการปรับโครงสร้างเพื่อกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการเร่งผลักดันความเป็นระบบอุตสาหกรรมและระบบความเป็นเมือง การสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ประสานความร่วมมือเปิดสู่ภายนอกกับอาเซียน เน้นพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน

ทั้งนี้ กว่างซีจะดำเนินการตามแนวทางของนายกฯ รักษาระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของกว่างซีให้เติบโตอย่างมีรวดเร็วและมีเสถียรภาพ

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online