game bắn cá mập

นครหนานหนิงคลอดแผนกระตุ้นรายได้ชาวเมือง มุ่งเป้าสู่สังคมกินดีอยู่ดี

7 Jun 2013

หนังสือพิมพ์ Southland Morning : นครหนานหนิงตั้งเป้าว่าช่วงเวลา 5 ปีนับจากนี้ รายได้ที่สามารถนำไปใช้จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองต้องเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 10.8%

เมื่อไม่นานมานี้ เทศบาลนครหนานหนิงได้ประกาศ “แผนเพิ่มรายได้เฉลี่ยที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้เป็นเท่าตัวของประชาชนในเขตเมืองนครหนานหนิง” คาดหมายว่าในปี 2561 ชาวเมืองจะมีรายได้เฉลี่ยฯ 48,400 หยวน หรือเพิ่มขึ้น 1.08 เท่าตัวจากช่วงปลายแผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 11 (ปี 53)

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และนโยบายกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐส่งผลให้ชาวหนานหนิง (รวมถึงชาวจีนต่างมณฑลที่ย้ายมาอยู่ในหนานหนิง) มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ในเขตฯ กว่างซีจ้วง

โดยช่วงไตรมาสแรก ปี 56 ชาวเมืองนครหนาหนนิงมีรายได้เฉลี่ย 7,072 หยวน ในจำนวนนี้ เป็นรายได้ที่สามารถนำมาใช้จ่าย 6,646 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 ขณะที่มูลค่าการค้าปลีกฯ ในเขตเมืองเท่ากับ 104,836 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0

ตามแผนฯ ยังได้ระบุถึง การส่งเสริมการเข้าระบบประกันสังคมของชาวเมือง โดยเฉพาะระบบ “5 ประกัน” เพื่อสร้างประกันขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของประชาชนให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้น

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระบบประกันสังคมจีน ประกอบด้วย “5 ประกัน 1 กองทุน” ซึ่งกฎหมายประกันสังคมจีนระบุให้นายจ้างและลูกจ้าง (ชาวจีน และชาวต่างชาติที่ทำงานในจีน) ต้องส่งเงิน “5 ประกัน 1 เงินกองทุน” ได้แก่ ประกันไว้ใช้ยามชราภาพ ประกันการว่างงาน ประกันการรักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ประกันการคลอดบุตร และกองทุนที่อยู่อาศัย

เงินประกันสังคมดังกล่าวถือเป็นต้นทุนก้อนโตของภาคธุรกิจในจีน ซึ่งในแต่ละพื้นที่อาจมีการจัดเก็บในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน  เช่น อัตราส่วนประกันสังคมของนครหนานหนิง มีดังนี้

 

รายการ

นายจ้าง

ลูกจ้าง

ประกันไว้ใช้ยามชราภาพ

20%

8%

ประกันการว่างงาน

2%

1%

ประกันการรักษาพยาบาล

8%

2%

ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

         0.5-2%

ไม่ต้องจ่าย

ประกันการคลอดบุตร

0.6%

ไม่ต้องจ่าย

กองทุนที่อยู่อาศัย

12%

12%

รวม

ขั้นต่ำ 43.1%

23%

 

ปัญหาการจ้างงานยาก และหางานลำบาก ในแผนฯ ระบุว่า จะกระตุ้นการจ้างงานภายในพื้นที่อย่างน้อย 7 หมื่นตำแหน่ง และควบคุมอัตราการว่างงานไม่เกินร้อยละ 4.5 โดยเฉพาะการรองรับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออก และการสนับสนุนการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมบริการที่มองว่าน่าจะมีศักยภาพกระตุ้นการจ้างงานได้มากที่สุด รวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น และธุรกิจ SMEs

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เทศบาลนครหนานหนิงเพิ่งออกนโยบายเร่งสนับสนุนพัฒนาภาคธุรกิจบริการสมัยใหม่ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากนอกพื้นที่เข้าสู่นครหนานหนิง โดยจัดสรรเงินทุนไม่น้อยกว่าปีละ 370 ล้านหยวน

ทั้งนี้ แนวทางการให้การสนับสนุนใช้วิธีการจัดตั้งกองทุนเฉพาะ ครอบคลุมธุรกิจภาคการบริการ อาทิ ภาคการบริการเชิงพาณิชย์สมัยใหม่ (ให้คำปรึกษา/ตัวแทนนายหน้า) โลจิสติกส์สมัยใหม่ การเงิน การจัดงานนิทรรศการ การเหมาบริการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การท่องเที่ยว การบริการข้อมูล อุตสาหกรรมวัฒนธรรม การค้าและการลงทุนต่างประเทศ การคมนาคมขนส่ง การศึกษาและการฝึกอบรม สาธารณสุข และเทคโนโลยี

การสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ในแผนฯ ปี 61 นครหนานหนิงจะมีธุรกิจขนาดย่อมมากกว่า 1.5 หมื่นราย ธุรกิจส่วนบุคคล 2.5 แสนราย บริษัทเอกชน 1.2 แสนราย และมีการสร้างตลาดการค้าสินค้าเฉพาะอย่างขนาดใหญ่อย่างน้อย 10 แห่ง เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของธุรกิจในพื้นที่

ในแผนฯ ยังกล่าวถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยจะเร่งวางแผนและก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเกิดใหม่ (Emerging industries) อุตสาหกรรมน้ำตาล การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) อุตสาหกรรรมซอฟแวร์ อุตสาหกรรมการโฆษณา เพื่อสร้างความหลากหลาย เพิ่มตัวเลือก และยกระดับแรงแข่งขันของนครหนานหนิงในเวทีธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online