game bắn cá mập

ตื่นตัว!!! 3 เมืองฝั่งตะวันออกของกว่างซีรวมกลุ่ม “คลัสเตอร์” เสริมแกร่งสู้แข่งขัน

29 May 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ทางการกว่างซีผ่านร่างแผนพัฒนาการรวมกลุ่มเมืองทางภาคตะวันออกของกว่างซี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ดังกล่าว

กลุ่มเมืองดังกล่าวประกอบด้วย เมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) เมืองยวี่หลิน (Yulin City, 玉林市) และเมืองกุ้ยก่าง (Guigang City, 贵港市)

จุดเด่นของเมืองข้างต้น คือ (1) การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางแม่น้ำ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา “เส้นทางน้ำสายทองคำ-แม่น้ำซีเจียง” (Xi River, 西江) และ (2) การเป็นพื้นที่สาธิตความร่วมมือกับมณฑลกวางตุ้ง

ทั้งนี้ ทางการกว่างซีได้วางตำแหน่ง (Positioning) ของกลุ่มเมืองดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องรองรับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากทางฝั่งตะวันออก และเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำจูเจียง-แม่น้ำซีเจียง (Pearl River-Xi River Economic Belt, 珠江–西江经济性带)

กลไกการจัดตั้ง “กลุ่มเมือง” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและบทบาทความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าว

แนวทางปฏิบัติระหว่างเมืองสมาชิก อาทิ การเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน การแบ่งภาคอุตสาหกรรม (แบ่งงานกันทำ) การพัฒนาระบบเมืองและชนบทร่วมกัน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบริการสาธารณะร่วมมกัน และการส่งเสริมความร่วมมือสู่ภายนอกร่วมกัน

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อกลางปี 56 ทางการกว่างซีได้เริ่มดำเนินยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มเมืองเป็นครั้งแรก โดยเริ่มจาก 4 เมืองสมาชิกในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญทางตอนใต้ของมณฑล อันได้แก่ นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว และเมืองฝางเฉิงก่าง

เมืองสมาชิกวางกรอบนโยบายการบูรณาการความร่วมมือใน 9 สาขา ได้แก่ โทรคมนาคม คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม ระบบเมือง (Urban System) บริการท่องเที่ยว บริการการเงิน ทรัพยากรการศึกษา ทรัพยากรบุคคลและหลักประกันสังคม และการรวมกลุ่มทางศุลกากร (Customs Integration)

การรวมกลุ่มเมือง นอกจากเป็นการเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของเมืองสมาชิกแล้ว ในมุมมองของนักธุรกิจนักลงทุน นับเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนในพื้นที่ได้อีกมาก โดยเฉพาะในแง่ของสิ่งอำนวยความสะดวกและต้นทุนประกอบการ

 ข้อมูลเสริม

เมืองอู๋โจว มีขนาดเศรษฐกิจอันดับ 5 ของมณฑล เป็นหัวเมืองท่าแม่น้ำ(ซีเจียง)ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกว่างซี เป็นพื้นที่นำร่องความร่วมมือร่วมกับมณฑลกวางตุ้ง มีอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ อัญมณีสังเคราะห์ วัสดุรีไซเคิล เซรามิก อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และป่าไม้ (ไม้กระดาน)

เมืองยวี่หลิน มีขนาดเศรษฐกิจอันดับ 4 ของมณฑล มีอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกล (มอเตอร์ เครื่องจักรทางการเกษตร) วัสดุก่อสร้าง อาหาร และยาสมุนไพรจีน

เมืองกุ้ยก่าง เป็นอีกหนึ่งเมืองท่าแม่น้ำ(ซีเจียง) มีอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ น้ำตาล กระดาษ วัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์) ถลุงโลหะ เคมีภัณฑ์ และป่าไม้ (ไม้กระดาน)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

(10 เม.ย. 2557)

(27 พ.ค. 2556)

 

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online