game bắn cá mập

ชาวเมืองเอกของกว่างซีรายได้พุ่งปรื้ด ธุรกิจไทยจับจุดให้ดีเพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจ

2 May 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ไตรมาสแรก ปี 56 สถานการณ์เศรษฐกิจหนานหนิงรักษาระดับการขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากช่วงปลายปีก่อน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การลงทุน การใช้จ่าย และรายรับของประชาชน

เศรษฐกิจมหภาค ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค.56 นครหนานหนิง มีมูลค่า GDP เท่ากับ 57,130 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 10.3 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิ (ภาคอุตสาหกรรมการผลิต) มีมูลค่าเพิ่ม 22,413 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 16.0 มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 57.56 (เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 3.76 จุด)นอกจากนี้ พบว่า วิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการผลิตทะลุร้อยล้านหยวนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 105 ราย (เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 23 ราย) สร้างมูลค่าการผลิต 32,250 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.22 ของมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ระดับรายได้ รายได้ของชาวชนบทนครหนานหนิงมีอัตราขยายตัวสูงแซงหน้าชาวเมืองนครหนานหนิง (ร้อยละ 2.01 จุด) กล่าวคือ ชาวเมืองมีรายได้เฉลี่ยที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ 6,900 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 (เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 728 หยวน)

ขณะที่ชาวชนบทมีรายได้เฉลี่ยในรูปเงินสด 3,281 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.81 (เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 398 หยวน)

การใช้จ่าย การค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่า 32,119 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 ซึ่งแม้จะตัวเลขจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทว่าสถานการณ์โดยรวมอยู่ในภาวะซบเซา จากปัจจัยบางประการ อาทิ (1) ราคาสินค้าและต้นทุนการดำรงชีพที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคชั้นกลางและชั้นล่างต้องรัดเข็มขัดและใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง (2) งานก่อสร้าง(รถไฟใต้ดิน)ในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจของเมืองส่งผลกระทบทางตรงต่อจำนวนลูกค้า และ (3) นโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายได้สิ้นสุดลง (เครื่องใช้ไฟฟ้าสู่ชนบท เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ เงินอุดหนุนการซื้อรถยนต์)

ภาวะเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากการสำรวจสินค้าและบริการ 8 กลุ่ม พบว่า (1) หมวดอาหารมีอัตราขยายตัวสูงสุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 (2) หมวดสุราและยาสูบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 (3) หมวดเครื่องนุ่งห่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 (4) หมวดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านและการบริการซ่อมแซม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 (5) หมวดบันเทิง การศึกษา วัฒนธรรม และการบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 (6) หมวดการตรวจรักษาพยาบาลและเครื่องใช้ส่วนตัว รักษาระดับคงตัว

ขณะที่ (7) หมวดคมนาคมและโทรคมนาคม และ (8) หมวดที่อยู่อาศัยลดลงร้อยละ 1.5 และร้อยละ 0.1 ตามลำดับ

การท่องเที่ยว ช่วง 3 เดือนแรกของปี 56 มีชาวต่างชาติเดินทางมายังนครหนานหนิง 53,100 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.56 สร้างรายได้ 11,725 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยะ 19.30 มีชาวจีนเดินทางมายังนครหนานหนิง 145,900 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.90 สร้างรายได้ 22.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.74

BIC เห็นว่า ผู้ที่สนใจจะมาลงทุนในนครหนานหนิง (ต่างประเทศ) นอกจากจะต้องมีความพร้อม และมีการศึกษาตลาดและอำนาจซื้อของผู้บริโภคในพื้นที่แล้ว ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาสภาพความเป็นไปของพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งผู้ลงทุนสามารถนำไปใช้ประเมินและกำหนดทิศทางการลงทุนในพื้นที่นั้นๆ ได้

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online