game bắn cá mập

จีนเตรียมออกนโยบายปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมหลายประเภท

8 Mar 2013
เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 56 ในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติชุดที่ 12 คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี 2555 พร้อมด้วยร่างแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี 2556 โดยรายงานดังกล่าวชี้ว่า ในปีนี้ จีนจะเตรียมออกนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมของจีนในอนาคต

รายงานเสนอว่า การเร่งปรับโครงสร้างการพัฒนาของอุตสาหกรรมในจีนเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกในปี 2556 โดยจีนจะเน้นการดำเนินงานทั้งหมด 4 ด้านดังนี้

1) แก้ปัญหากำลังการผลิตที่ล้นเกิน โดยดำเนินการไปพร้อมกับการส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดปริมาณการปล่อยสารมลพิษ การปรับโครงสร้างกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมสำคัญ และการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทั่วไป

2) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยจะผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญในการผลิตเครื่องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และวัสดุที่ใช้นวัตกรรมใหม่ เป็นต้น โดยนักวิเคราะห์จีนให้ความเห็นว่า ในช่วงที่จีนปรับโครงสร้างการพัฒนา จะมีความต้องการในการใช้เครื่องจักรชั้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเครื่องจักรชั้นสูงสามารถยกระดับคุณภาพสินค้าและสามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคมนาคมและพลังงาน โดยมุ่งเน้นการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ ทางหลวง ท่าเรือ และสนามบินขนส่งแห่งใหม่ และเน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนต่าง ๆ อย่างจริงจัง

4) ยกระดับการพัฒนาธุรกิจภาคบริการ เร่งการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ที่ทันสมัย สนันสนุนการพัฒนาธุรกิจภาคบริการที่ใช้เทคโนโลยีสูงอย่าง E-Commerce และบริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-service)

รายงานกล่าวว่า เพื่อขยายความต้องการภายในประเทศ ในปี 2556 นี้ จีนจะออกนโยบายส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แสงอาทิตย์ในครอบครัว สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่อย่าง E- Commerce และ E-Shopping อีกทั้งจะเดินหน้าพัฒนาภาคเกษตร โดยจะดำเนินนโยบายอุดหนุนการผลิตฝ้าย พืชน้ำมันและน้ำตาลต่อไป ตลอดจนจะเร่งการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ของสินค้าประเภทแช่แข็งอีกด้วย

สุดท้าย รายงานดังกล่าวเสนอว่า จะพัฒนานโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และเร่งการก่อสร้างอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะ ส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิล รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการบำบัดมลพิษทางน้ำในแถบลุ่มน้ำสำคัญ ตลอดจนป้องกันมลภาวะทางอากาศและมลภาวะที่เกิดจากอุตสาหกรรมโลหะหนัก
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online