game bắn cá mập

งานสัมมนาเพื่อศึกษาความร่วมมือทางเศรษฐกิจสีน้ำเงินที่เซี่ยเหมิน

26 Oct 2023

เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2566 สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีน (China International Development Cooperation Agency) ร่วมมือกับสำนักงานการก่อสร้างฐานนวัตกรรม BRICS เซี่ยเหมิน ในการจัดงานสัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ปี 2566 ที่เมืองเซี่ยเหมิน เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารภาครัฐจีน สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน และสถาบันวิจัยมหาสมุทรฝูเจี้ยนจาก 26 ประเทศเข้าร่วม อาทิ เมียนมา บราซิล เวเนซุเอลา และไนจีเรีย

   ในงานสัมมนาฯ มีการหารือประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน อาทิ การลดมลพิษทางทะเล การลดขยะทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล การส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การไม่ทำประมงผิดกฎหมาย และการใช้ทรัพยากรทางทะเลที่มีมูลค่าให้เกิดความยั่งยืน   ทั้งนี้ เมืองเซี่ยเหมิน มีศักยภาพด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินหลายประการ ได้แก่

(1) มีมูลค่าการผลิตทางเศรษฐกิจทางทะเลของเซี่ยเหมินสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งเป็นมณฑลแห่งเศรษฐกิจทางทะเลที่แข็งแกร่งเป็นอันดับ 3 ของจีน

(2) การบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก อาทิ บริษัท Xiamen Wanshenglong Marine Ecological Environmental Protection จำกัด ผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษทางทะเล โดยนำอากาศยานไร้คนขับ ติดตามและเก็บภาพสภาพพื้นที่ที่มีขยะ เพื่อส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงาน

(3) ความพร้อมด้านบุคลากร โดยสถาบันอุดมศึกษาจำนวนมากในเซี่ยเหมินมีการเปิดเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทะเล อาทิ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลของมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ

    ขณะที่อุตสาหกรรมทางทะเลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ช่วยส่งเสริมภาคการส่งออกของไทย โดยไทยมุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ที่ครอบคลุมในทุกมิติ สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน ซึ่งเน้นการสร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล โดยไทยสามารถศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ของเมืองเซี่ยเหมินและมณฑลฝูเจี้ยน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย  อย่างยั่งยืนต่อไป แหล่งอ้างอิง
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online