game bắn cá mập

ในช่วง 7 เดือนแรก นครฉงชิ่งมียอดการนำเข้าส่งออกจากข้อตกลง RCEP ราว 600 ล้านหยวน

22 Sep 2023
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 กรมศุลกากรนครฉงชิ่งเปิดเผยมูลค่าการนำเข้าส่งออกจากข้อตกลง RCEP ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ว่ามีมูลค่ากว่า 600 ล้านหยวน กรมศุลกากรนครฉงชิ่งได้ออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิด RCEP สำหรับการส่งออก มีมูลค่า 480 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และในส่วนของมูลค่าสินค้านำเข้าภายใต้ข้อตกลง RCEP มีมูลค่าถึง 100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 และมีอัตราภาษีลดลง 173,700 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 83 โดยสมาคมส่งเสริมการค้าระดับเมืองได้ออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิด RCEP ทั้งหมด 70 ฉบับ มีมูลค่าเกือบ 50 ล้านหยวน เมื่อบริษัทได้รับรองคุณสมบัติผู้ส่งออกแล้ว สามารถดำเนินการยื่นแบบสินค้าส่งออกตามข้อตกลง RCEP และสามารถออกใบรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินการลงร้อยละ 50 ผู้รับผิดชอบด้านศุลกากรเปิดเผยว่า บริษัท Chongqing Zhongji Import and Export Co., Ltd. ที่ส่งออกแผ่นดีบุกไปยังประเทศไทย ได้รับการลดอัตราภาษีลงจากร้อยละ 5 เหลือเพียงร้อยละ 4.8 ในปัจจุบันและมีแนวโน้มจะลดลงทุกปีจนเหลือศูนย์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์จากข้อตกลง RCEP และเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น นครฉงชิ่งได้ผลักดันหลากหลายมาตรการ เช่น การจัดทำรายชื่อองค์กรหลักและผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับผลประโยชน์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎเกณฑ์แหล่งกำเนิดสินค้าและนโยบายการลดอัตราภาษี เพื่อให้องค์กรต่างๆ ได้รับเงินปันผลตามนโยบายอย่างเหมาะสม เป็นต้น ในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม ที่ผ่านมา มีบริษัทกว่า 60 แห่งในเขตศุลกากรนครฉงชิ่ง ได้ยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิด RCEP เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11 แห่ง และมีบริษัทผู้ส่งออกที่ได้รับการอนุมัติแล้วจำนวน 6 บริษัท ในขั้นตอนถัดไป กรมศุลกากรนครฉงชิ่งจะใช้มาตรการหลัก 15 ข้อเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างเส้นทางใหม่ที่เชื่อมต่อทางบกและทางทะเลด้านตะวันตก เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติตาม ข้อตกลง RCEP มีการลดอัตราภาษีสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพบริการ Smart Origin Visa ส่งเสริมรูปแบบ “การพิมพ์เอกสารด้วยตนเอง+ระบบการตรวจสอบอัจฉริยะ+บริการจัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์” สนับสนุนและให้คำแนะนำ เพื่อให้องค์กรได้ ใช้ประโยชน์จากข้อตกลง RCEP อย่างเต็มที่

ที่มาข้อมูล :

1. เว็บไซต์ cq.gov.cn (เข้าถึงเมื่อ 21 สิงหาคม 2566)
//www.cq.gov.cn/ywdt/jrcq/202308/t20230815_12238643.html
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Chengdu_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online