game bắn cá mập

ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 ท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินมีจำนวนเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทะลุ 2.1 เเสนตู้มาตรฐาน

25 Mar 2024
ท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์การค้าทางเรือของตะวันออกเฉียงใต้ของจีน โดยเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งถ่านหินและข้าวไปยังพื้นที่ตอนบนของจีน และเป็นเส้นทางการค้าทางเรือที่สำคัญกับต่างประเทศ โดยในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 ท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินมีจำนวนการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทะลุ 2.1 แสนตู้มาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ปัจจุบัน ท่าเรือเซี่ยเหมินมีการเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งภายในจีนทั้งหมด 26 สาย และกับต่างประเทศกว่า 100 สาย โดยที่ผ่านมาท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินได้เร่งพัฒนาประสิทธิภาพท่าเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้าด้วยระบบดิจิทัล ปรับปรุงมาตรฐานท่าเทียบเรือของเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ช่วยเพิ่มจำนวนเรือและตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงยังช่วยย่นระยะเวลาของเรือที่จอดเทียบท่าด้วย
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ท่าเรือซินไฮ้เซี่ยเหมิน มีจำนวนเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เทียบท่า 3 ลำ และมีการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์รวม 6.8 พันตู้มาตรฐาน

ทั้งนี้ การท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินตั้งเป้าหมายการยกระดับศักยภาพท่าเรือของเมืองเซี่ยเหมิน เพิ่มจำนวนเรือการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อผลักดันให้ท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินเป็นศูนย์กลางในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย ภายใต้นโยบายสนับสนุนการพัฒนาการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของเมืองเซี่ยเหมิน โดยมีระยะเวลาแผนปฎิบัติการช่วงปี 2565 – 2567 แหล่งอ้างอิง
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online