game bắn cá mập

เผย 9 เคล็ด (ไม่) ลับความสำเร็จธุรกิจจีนที่ไทยควรเรียนรู้

5 Feb 2013

เว็บไซต์รวมข่าว – เขตฯ กว่างซีจ้วง: สภาธุรกิจจีน-อาเซียนเผยเคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจจีนในอาเซียน ธุรกิจไทยควรศึกษาไว้เป็นแนวทางรุกตลาดจีนและรับมือคลื่นการลงทุนจีนในอนาคต 

อานิสงค์จากการผลักดันนโยบาย “จงก้าวออกไป” ส่งผลให้ธุรกิจจีนจำนวนมากออกไปแสวงหาลู่ทางการลงทุนในประเทศอาเซียน ทำให้อาเซียนเป็นตลาดลงทุนในต่างประเทศอันดับ 1 ของธุรกิจจีน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจีนเหล่านี้ยังไม่มีประสบการณ์การลงทุนที่เพียงพอ

นายสวี่ หนิง หนิง (Xu Ning Ning, 许宁宁) รองเลขาธิการสภาธุรกิจจีน-อาเซียน (China-ASEAN Business Council, 中国国家–东盟十国商联合会会) กล่าวว่า ธุรกิจจีนบางส่วนประสบความสำเร็จด้านการลงทุนในอาเซียน อย่างไรก็ตาม การรุกเข้าตลาดอาเซียน ไม่ใช่ว่าจะสามารถใช้เงินเพื่อซื้อความสำเร็จได้ พร้อมเล่าเคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจจีนในอาเซียน

         

เคล็ดลับ 1: ศึกษาโอกาสจากเขตการค้าเสรี

ธุรกิจจีนที่ประสบความสำเร็จในอาเซียนต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้โอกาสจากเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนให้รอบคอบ โดยเฉพาะนโยบายภาษีศูนย์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน พร้อมหาจังหวะที่เหมาะสมเปิดตัวสู่ตลาด

 

เคล็ดลับ 2: ยืนหยัดแน่วแน่ ไม่หวั่นไหว

“ความแน่วแน่ กล้าเผชิญปัญหา” เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญสำหรับธุรกิจที่จะลงทุนในอาเซียน โดยเฉพาะในช่วงการสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการลงทุน ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจจำเป็นต้องเดินสายลงพื้นที่ ซึ่งการสำรวจอาจเผชิญอุปสรรคและความยากลำบากที่หลากหลาย เช่น เส้นทางการคมนาคมที่ไม่สะดวก ภาษาที่ไม่คุ้นเคย แต่ธุรกิจยังคงต้องยืนหยัดแน่วแน่

 

เคล็ดลับ 3: หาหุ้นส่วน

ความแตกต่างในด้านสังคม วัฒนธรรม ระบอบการปกครอง นโยบาย พฤติกรรมการบริโภคและช่องทางตลาด ทำให้ธุรกิจจีนต้องอาศัยหุ้นส่วนท้องถิ่นเป็นตัวช่วยในการปูทางเข้าตลาด

กลุ่ม Union Pay บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงินยักษ์ใหญ่ของจีนเป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถหาหุ้นส่วนท้องถิ่นจนสามารถเปิดสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคขึ้นที่สิงคโปร์

ปัจจุบัน ธุรกรรมการเงินผ่านกลุ่ม Union Pay ในอาเซียนปี 55 สูงถึง 21,000 ล้านหยวน

 

เคล็ดลับ 4: ปรับตัวสู่ท้องถิ่น

การทำการตลาดในต่างประเทศของธุรกิจจีนจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่คุ้นเคยกับสภาพท้องถิ่นในพื้นที่ ดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นโดยจ้างบุคลากรในพื้นที่ ควบคู่กับการเปิดโลกทัศน์ระหว่างประเทศให้กับผู้บริหารฝ่ายการตลาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจจีนในอาเซียน

ขณะเดียวกัน การฝึกทักษะภาษาให้แก่พนักงานก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม โดยผู้บริหารชาวจีนจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นสำหรับติดต่อกับพนักงาน ส่วนการจัดคอร์สฝึกอบรมให้พนักงานท้องถิ่นก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการทำงาน

 

เคล็ดลับ 5: จัดระเบียบการจัดการภายในบริษัท

ธุรกิจต้องเตรียมพร้อมและจัดระเบียบการจัดการภายในองค์กร อาทิ บริษัท CNPC (China National Petroleum Corporation, 在我国航空煤油很自然气社团集团) ซึ่งได้เข้าไปลงทุนพัฒนาบ่อก๊าซธรรมชาติในอินโดนีเซีย โดยใช้เวลา 10 ปีประสบความสำเร็จในการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาาติและน้ำมันจำนวน 8 บ่อ

โดยหนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จดังกล่าวอยู่ที่การจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการทำงานภายใน การเข้มงวดด้านการเงินและงบประมาณโดยมุ่งเน้นให้มีการใช้เงินอย่างคุ้มค่า จนสามารถก้าวขึ้นเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันของอินโดนีเซียอันดับ 7 ในปัจจุบัน

 

เคล็ดลับ 6: เน้นคุณภาพ

คุณภาพและบริการถือเป็นลมหายใจของธุรกิจจีนในอาเซียน การบุกเบิกและสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองเป็นการแนวทางการรุกตลาดในระยะยาว โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างถนนและสะพานของจีนที่เข้ามารับงานในเวียดนามและกัมพูชาเป็นตัวอย่างที่ดีที่เน้นคุณภาพของบริการจนกระทั่งได้รับการยอมรับและยกย่องจากรัฐบาลท้องถิ่น

คุณภาพและบริการที่ยอดเยี่ยมจนมีการบอกต่อปากต่อปาก (Word of mouth) จะช่วยประชาสัมพันธ์แบรนด์บริษัทให้คนท้องถิ่นรับรู้ และก่อให้เกิดคำสั่งซื้อหรือยอดขายตามมา

 

เคล็ดลับ 7: มีเทคโนโลยีล้ำหน้า

ธุรกิจจีนที่นำเทคโนโลยีชั้นนำระดับนานาชาติที่มีสิทธิบัตรของตัวเองจะเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้ง่ายขึ้น เช่น

บริษัท Sinoma International Engineering (中国大中材时代国际工作股分无线装修公司) ที่นำเทคโนโลยีการผลิตปูนซีเมนต์ รวมถึงการนำเทคนิคการวิจัยและพัฒนาปูนซีเมนต์ที่ทันสมัย ทั้งการออกแบบเชิงวิศวกรรม การผลิตและติดตั้งเครื่องจักรกล การปรับสายการผลิตเป็นต้นมาริเริ่มใช้ในตลาดอาเซียน จนกลายเป็นที่รู้จักและมีหุ้นส่วนในหลายประเทศ

 

เคล็ดลับ 8: บูรณาการความร่วมมือเศรษฐกิจเข้ากับวัฒนธรรม

สำหรับธุรกิจเชิงวัฒนธรรม การเรียนรู้วัฒนธรรมและค่านิยมท้องถิ่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากต้องการจะเข้ามารุกตลาดอาเซียน

การติดต่อแลกเปลี่ยนจนปรับตัวกลมกลืนเข้ากับสังคมท้องถิ่นเป็นปัจจัยความสำเร็จของบริษัท Pan-Chinese Mining (广东泛华矿山机械股分无限大子公司) ซึ่งเริ่มต้นจากการทำธุรกิจเหมืองแร่ในอินโดนีเซีย จากนั้นจึงขยายกิจการไปสู่ด้านบันเทิงและวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับหุ้นส่วนท้องถิ่นก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นภาคภาษาจีน จนประสบควาสำเร็จและกลายเป็นที่รู้จักของคนท้องถิ่น

 

เคล็ดลับ 9: Go Green คืนกำไรสู่สังคม

การลงทุนในอาเซียนไม่ต่างจากการลงทุนในประเทศจีน คือ ต้องสอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หากเป็นการลงทุนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจจีนต้องไม่คิดแต่เพียงโกยเงินกลับประเทศ แต่ต้องเรียนรู้ที่จะตอบแทนสังคมท้องถิ่น เพื่อผูกมิตรในระยะยาว

 

ธุรกิจไทยที่กำลังสนใจวางแผนเข้ามารุกตลาดจีนสามารถศึกษาเคล็ดลับดังกล่าวไว้เป็นแนวทางการเข้าสู่ตลาดจีน แม้เคล็ดลับดังกล่าวจะไม่ใช่สูตรสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์ แต่ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการ โดยหลายเคล็ดลับข้างต้นเป็นเคล็ดไม่ลับที่ธุรกิจทุนไทยบางแห่งเคยใช้จนประสบความสำเร็จมาแล้ว

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online