game bắn cá mập

 ฮ่องกง ณ วันนี้น่าอยู่กว่า 5 ปีที่เเล้ว-ฮ่องกงน่าอยู่: เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

12 Dec 2013

ฮ่องกง ณ วันนี้น่าอยู่กว่าเมื่อ 5 ปีที่แล้ว  

จากรายงานของ The Economist Intelligence Unit (EIU) ที่ทำการสำรวจความคิดเห็นและ
จัดอันดับความน่าอยู่ของเมืองต่าง ๆ 140 เมืองทั่วโลก ในปี 2556 พบว่า ฮ่องกงได้รับการจัดอันดับความน่าอยู่ลำดับที่ 31 
โดยไต่ขึ้นมา 10 อันดับ จากเดิมในปี 2551 ซึ่งฮ่องกงได้รับการจัดอันดับความน่าอยู่เพียงลำดับที่ 41  


ฮ่องกงน่าอยู่กว่าสิงคโปร์จริงหรือ? 
การจัดอันดับความน่าอยู่ของเมือง 140 เมือง ทั่วโลกนี้ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ของแต่ละเมือง คือ
 1) เสถียรภาพ 2) การบริการด้านสาธารณสุข 3) วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 4) การศึกษา และ 5) โครงสร้างพื้นฐาน 
โดยผลการสำรวจในปี 2556 พบว่า ฮ่องกงได้คะแนนสูงกว่าสิงคโปร์ใน 4 ปัจจัย จากทั้งหมด 5 ปัจจัย 
ทำให้ฮ่องกงถูกจัดอันดับเป็นเมืองที่น่าอยู่กว่าสิงคโปร์ ดังนี้ 
 


– จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ฮ่องกงได้คะแนนความน่าอยู่โดยรวม 92 คะแนน ในขณะที่สิงคโปร์ได้คะแนน 88.7 
โดยทั้งฮ่องกงและสิงคโปร์ได้คะแนนเท่ากันในด้านเสถียรภาพที่ 95 คะแนน และด้านการบริการด้านสาธารณสุขที่ 87.5 คะแนน 
อย่างไรก็ดี ฮ่องกงได้คะแนนสูงกว่าสิงคโปร์ในด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ 85.9 คะแนน เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ที่ 76.6 คะแนน 
นอกจากนี้ ฮ่องกงยังได้คะแนนด้านการศึกษาเต็ม 100 คะแนน เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ซึ่งได้ 83.3 คะแนน และแม้ว่าสิงคโปร์
จะได้คะแนนด้านโครงสร้างพื้นฐานเต็ม 100 คะแนน แต่ฮ่องกงก็ได้คะแนนในด้านนี้น้อยกว่าเพียงเล็กน้อยที่ 96.4 คะแนน


 
- จากตัวเลขอาชญากรรมของฮ่องกงประจำปี  2556 ในไตรมาสแรกพบว่า มีจำนวนลดลงถึงร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 
และลดลงร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว  


ฮ่องกงน่าอยู่: เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ยิ่งกว่านั้น จากตัวเลขประมาณการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น รัฐบาลฮ่องกงได้แถลงว่า 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฮ่องกงปีนี้มีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดี โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่า 
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product – GDP) ในปีนี้ จะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ คือ 
อยู่ที่  
ร้อยละ 2.5 – 3.5 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประมาณการณ์ไว้ที่ร้อยละ1.5 – 3.5 อาจกล่าวได้ว่าตัวเลข GDP ที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น 
เป็นผลจากการที่เศรษฐกิจของประเทศจีนในไตรมาสที่สองเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ ร้อยละ 7.5 โดยขยายตัวสูงกว่าประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อื่น ๆ ในโลก
ทำให้จีนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของฮ่องกงด้วย นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อของฮ่องกงในปี 2556 ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงจากร้อยละ 4.2 
มาอยู่ที่ร้อยละ 4 ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง   ที่สำคัญที่ทำให้ฮ่องกงกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่เพิ่มมากขึ้น  


ฮ่องกงน่าอยู่ สำคัญอย่างไร? 
บีไอซี เชื่อว่า ในขณะที่ฮ่องกงมักเปรียบเทียบและแข่งขันกับสิงคโปร์ในการเป็นจ้าวแห่งศูนย์กลางทางการเงินและเมืองอินเตอร์แห่งเอเชีย 
การจัดอันดับความน่าอยู่ของ EIU ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าฮ่องกงในขณะนี้กำลังได้คะแนนสูงกว่าสิงคโปร์ในด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
และการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศหรือเมืองหนึ่ง ๆ อย่างมีความสุข 
และความสุขของประชากรที่มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพนี้เองที่จะส่งให้เกิดสภาพแวดล้อมในการพัฒนาและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
ดึงดูดให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากทั่วโลกเข้ามาทำงาน ประกอบธุรกิจหรือลงทุนในฮ่องกง ฮ่องกงในวันนี้ จึงเป็นเมืองที่มีเสถียรภาพ มีความน่าอยู่ และมีความเหมาะสมทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ    


แหล่งข้อมูล 
1.     South China Morning Post: //www.scmp.com/news/hong-kong/article/1300174/its-true-hong-kongs-better-place-live-report-says 
2.     CNN Travel: //travel.cnn.com/hong-kong/life/hong-kong-31st-worlds-most-livaeble-cities-list-19793 
3.     Hong Kong Police Force : //www.police.gov.hk/ppp_en/09_statistics/csc.html
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online