game bắn cá mập

หูหนานส่งออกสินค้าเกษตรกว่าหมื่นล้านหยวนในช่วง 7 เดือนแรกปี 2566

11 Oct 2023
สำนักงานศุลกากรนครฉางซาเปิดเผยข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตรของมณฑลหูหนานในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2566 ซึ่งมีมูลค่า 11,260 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.1 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ 3 ประการ ได้แก่ 1. เมืองในมณฑลหูหนานที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรมากที่สุด ได้แก่ เมืองหย่งโจว นครฉางซา เมืองฉางเต๋อ และเมืองเยว่หยาง รวมมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของทั้งมณฑล โดยเฉพาะเมืองหย่งโจวมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร 6,980 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 62 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของทั้งมณฑล

2. สินค้าเกษตรส่งออกที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ได้แก่ พืชผัก เห็ด ผลไม้ตระกูลแตง และถั่วเปลือกแข็ง โดยพืชผักและเห็ดมีมูลค่าการส่งออก 6,520 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.2 และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 57.9 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของทั้งมณฑล ส่วนผลไม้ตระกูลแตงและถั่วเปลือกแข็งมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 69.1

3. ประเทศคู่ค้าสำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง มาเลเซีย และญี่ปุ่น โดยเฉพาะการส่งออกไปฮ่องกง ซึ่งมีมูลค่าถึง 7,010 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.3 และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 62.2 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของทั้งมณฑล

ที่มา: //www.hn.xinhuanet.com/20230904/9cf74b28fec240e7b12c4c0c6595b928/c.html

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập kunming_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online